Facebook Like

Język

EUROREGION

Aktualności

Rozpoczęcie

Roku Szkolnego 2016/2017

 

Po dwumiesięcznym wypoczynku, po wielu dniach wypełnionych radością, nadszedł dzień, w którym- jak co roku-przywitaliśmy szkołę i nowy rok szkolny.

Czytaj więcej: Rok szkolny 2016

Wyprawka szkolna 2016/2017

- informacje

 

Wyprawka szkolna” zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół na terenie miasta Zgorzelec.

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Termin składania wniosków upływa w dniu 9 września 2016 r.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna 2016

Zapraszamy na Uroczystość

Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2016/2017,  

która odbędzie się

dnia 1 września 2016r., o godz. 9:00

Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

 

24 czerwca 2016 r. odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2015\2016. Na apelu gościł wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego Pan Daniel Fryc, który podziękował dyrekcji Ośrodka Pani Anecie Szostak - Sulewskiej za 15 lat pełnienia funkcji dyrektora. Uczniowie zostali nagrodzeni za swą całoroczną pracę, za osiągnięcia oraz zaangażowanie w życie kulturalne szkoły. 
Życzymy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, administracjiOśrodka i naszym drogim uczniom, dobrego, bezpiecznego wypoczynku oraz wielu wspaniałych przeżyć podczas wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu! 

Pożegnanie absolwentów 2016

 

Dnia 22 czerwca 2016 r. uroczyście pożegnaliśmy absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Mottem uroczystości były słowa ks. Jana Twardowskiego: "Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna."  

Czytaj więcej: Pożegnanie absolwentów 2016