Wstęp

"Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem (...) Jest to podstawowa ludzka potrzeba , podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa ludzka siła"

 

Williams, 2000