Facebook Like

Język

EUROREGION

Szansa


"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" Jan Paweł II (Manilia, 18 luty 1981)

Stowarzyszenie „SZANSA” działa na terenie Zgorzelca od 2011 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 10 D organizując wsparcie dla zadań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową i ruchową.
2. Wsparcie w zakresie diagnostyki psychologiczno – pedagogicznej.
3. Wspomaganie realizacji zadań rehabilitacyjno – edukacyjnych.
4. Promowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym i wsparcie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
5. Wspieranie rodziców i opiekunów w procesie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
6. Działania na rzecz rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów.
Nasze Stowarzyszenie czyni starania o pozyskanie środków na realizację powyższych celów, dlatego też wsparcie z Państwa strony będzie ogromnym krokiem do podjęcia działań.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!
KRS 0000375751

Zapisz