Facebook Like

Język

EUROREGION

Grono pedagogiczne 2017/2018

 

Dyrektor

         Małgorzata Łasek- Dowiat 

Zastępcy dyrektora 

Roman Golubiński

Izabela Janik

Danuta Troczyńska

KADRA PEDAGOGICZNA

Pedagodzy

Alicja Zaręba - nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog

Joanna Wilczek - nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, tłumacz języka migowego

Psycholog

Elżbieta Ziółkowskanauczyciel mianowany, specjalista z zakresu terapii EEG Biofeedback.

Logopeda

Magdalena Kołodziej- nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, neurologopeda, specjalista z zakresu terapii EEG Biofeedback.

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Szczucka

Beata Czabaj

Agnieszka Kuriata

Język polski

Izabela Malara

Sylwia  Zawadzka

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Maciej Bołądź

Matematyka

Joanna Fink

Dorota Zygart

Fizyka

Anna Zdun

Chemia

Artur Fedyczkowski

Geografia

Biologia

Przyroda

Iwona Turziak

Język niemiecki

Magdalena Jurasz

Ewelina Durasiewicz-Konieczna 

 

Plastyka

Zajęcia artystyczne

Wychowanie do życia w rodzinie 

Dorota Benisz-Wojciechowicz

Muzyka z rytmiką Zajęcia kształtujące kreatywność

Aneta Korepta

Informatyka

Magdalena Głowacka

Religia

Edyta Sawiniec

Piotr Kowalewski

Wioleta Kowalewska

Wychowawnie fizyczne

Piotr Kowalewski

Tomasz Szymków

Katarzyna Werblińska

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Przedmioty zawodowe

Jolanta Jędrzejczyk

Anna Zdun

Zbigniew Łuszpak

Joanna Szkolnicka

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Aleksandra Libner-Hytry

Nauczanie indywidualne

Zespoły edukacyjno-terapeutyczne

Szkoła Podstawowa

Katarzyna Wojciechowska

Magdalena Radawiec

Agnieszka Libelt

Małgorzata Matyjaszczuk

Agata Dorobisz

Marcin Szarzyński

Agnieszka Wankowska

Zespoły edukacyjno-terapeutyczne

Gimnazjum

Monika Wawrzyniak- Zbrożek

Małgorzata Zaręba

 

Zespoły edukacyjno-terapeutyczne

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Anna Mikołajczyk

Joanna Szpak

Izabela Kitajgrodzka

Monika Pozauć

Monika Obuchowicz

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

grupowe

 Alicja Jankiewicz

Sybilla Podłużna

 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

indywidualne

 

Biblioteka

Danuta Korejke

Zajecia opiekuńczo-wychowawcze

Świetlica szkolna

 Aleksandra  Kamińska

Ireneusz Obuchowski

Karolina Ficner

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Internat

Elżbieta Streit

Magdalena Głowacka

Marzena Baranek

Anna Semeńczuk

Grażyna Szałańska

Anna Sobotka

Michał Braszak

Paweł Wojdak

Izabela Antczak