Facebook Like

Język

EUROREGION

SŁOWNIK TERMINÓW

Komunikacja alternatywna- to komunikacja przeznaczona dla osób które nie mówią wcale.

Komunikacja wspomagająca- przeznaczona jest dla osób, których umiejętność mówienia nie zapewnia im skutecznego porozumiewania się z otoczeniem (np. mowa niewyraźna, zaburzona) lub nie wykształciły jeszcze umiejętności mowy, a wprowadzenie systemu komunikacji ma pomóc w jej rozwoju.

Komunikacja wspomagana- czyli taka, gdy osoba posługuje się w czasie komunikowania pomocami: tablicami, książkami lub komunikatorami zawierającymi znaki-symbole (np. z systemu PCS). Użytkownik AAC wybiera/wskazuje znak-symbol lub szereg znaków-symboli przekazując w ten sposób komunikat.

W komunikacji niewspomaganej ekspresja komunikatu nie wymaga fizycznych pomocy, a osoba samodzielnie "produkuje" znak (w języku migowym czy Makatonie) czyli miga, porozumiewa się za pomocą gestów.

Komunikacja zależna- sposób porozumiewania się gdy osoba komunikująca się potrzebuje wsparcia drugiej osoby (kogoś kto przewróci stronę w książce do komunikacji i odczyta wskazany wzrokiem komunikat)

Komunikacja niezależna- sposób porozumiewania się gdy osoba komunikująca się nie wymaga pomocy innych.

(Źródło: wikipedia.org.pl)

PECS(Picture Exchange Communication System - System Porozumiewania się przez Wymianę Obrazkową). Rodzaj symboli graficznych stosowanych w PECS jest dowolny (mogą to być np. symbole PCS, symbole graficzne Makaton, Piktogramy)

Symbole PCS- Picture Communication Symbols (PCS)- jeden z najpowszechniej stosowanych na świecie systemów komunikacji alternatywnej. Są to kolorowe symbole, które ukazują obrazkowo znaczenie słowa, zwyczajowo używanej frazy, zwrotu grzecznościowego. System symboli PCS zawiera program komputerowy Boardmaker.

MAKATON- Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych - Makaton wykorzystuje to, co dziecko już zna - proste gesty i rysunki graficzne. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa. W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania. Autorką polskiej wersji Programu Makaton jest dr Bogusława B. Kaczmarek.

Gesty Makatonu ze względu na swoje główne przeznaczenie (dzieci niepełnosprawne i małe dzieci) są proste w motorycznym wykonaniu(dwie opcje znaku do wyboru - dla jednej lub dwóch rąk), czytelne(tak, aby osoby nieznające systemu mogły się domyśleć co dany znak oznacza) i ikoniczne(aby osoby uczące się znaków mogły je zapamiętać a następnie spontanicznie odtworzyć podczas porozumiewania się).

Znaki graficzne Makatonuczarno-białymi(czarna figura, białe tło) rysunkami liniowymi, pokrywającymi znaczenie pojęć, które przedstawiają. Odznaczają się przejrzystością i prostotą, co pozwala na ich ręczne (bez konieczności używana drukarki) rysowanie. (źródło: www.makaton.pl)

PIC – Pictogram Ideogram Communication, w Polsce znane jako Piktogramy . Piktogramy to system znaków obrazkowych – białe znaki na czarnym tle.

 

Komunikatory – urządzenia elektroniczne służące jako pomoc do komunikacji. Po naciśnięciu przez użytkownika odpowiedniego symbolu na komunikatorze rozmówca usłyszy nagrany komunikat, który użytkownik chciał przkazać. Jest wiele różnych rodzajów komunikatorów, ich wybór zależy

od poziomu funkcjonowania użytkownika, jego możliwości i potrzeb. Komunikator może posiadać jedno pole-komunikat lub składać się z kilkuset pól-komunikatów umieszczonych na kilku poziomach.

 

Książka do komunikacji- zbiór tablic z symbolami poukładanymi tematycznie. Objętość książki, tematyka, ilość tablic i symboli zależy od indywidualnych umiejętności, możliwości i potrzeb użytkownika, więc każda książka jest inna. Użytkownik wskazując symbole może budować wypowiedzi zarówno proste, jak i bardzo złożone.