Facebook Like

Język

EUROREGION

50-lecie SOSW

"Każdy jubileusz jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Jubileusz 50-lecia Ośrodka stanowi niecodzienną okazję powrotu pamięcią do wielu wspaniałych wspomnień, zarówno o miejscach jak i o ludziach. Zapisane na kartach kronik szkolnych, zatrzymane w kadrze pożółkłych lekko fotografii wspomnienia chwil minionych, połączą się z teraźniejszością wyśpiewaną przez uczniów. I choć czas lubi porządkować nasze wspomnienia, czasem dodając im blasku niech pozostaną z nami na długo, do następnego jubileuszu"

Dyrektor Ośrodka

Aneta Szostak-Sulewska


 

 

Dnia 5 czerwca 2009 r. odbyła się długo oczekiwana przez wszystkich uroczystość obchodów 50-lecia Ośrodka połączona z nadaniem imienia. Uroczystość rozpoczęliśmy wymarszem z placówki główną drogą do Kościoła P.W. św. Bonifacego prowadzeni przez orkiestrę Kopalni Węgla Brunatnego "Turów". W kościele odbyła się msza prowadzona przez księdza dziekana Macieja Wesołowskiego. Uczestniczyli w niej uczniowie wraz z rodzicami oraz całe grono pedagogiczne. Po zakończeniu mszy przyszedł czas na rozpoczęcie głównego programu uroczystości jubileuszowych. Wśród zaproszonych gości byli wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Szmajdziński, posłanka na Sejm RP Marzena Machałek, starosta zgorzelecki Piotr Woroniak, wicestarosta Kazimierz Szczech, wójt gminy Kazimierz Janik, przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Roman Golubiński, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bogusława Witkowska, przedstawiciele władz mundurowych, placówek oświatowych i związków zawodowych z terenu powiatu zgorzeleckiego. Na uroczystości zjawili się również byli dyrektorzy placówki Teodor Łyczba i Leonarda Łuszpak. Uroczystość prowadzili Barbara Janicka i Tadeusz Wnuk. Uczniowie zaprezentowali przed gośćmi widowisko artystyczne pt. "Poznajcie naszą szkołę", które przygotowały panie: Aleksandra Libner-Hytry, Aneta Korepta, Dorota Wojciechowicz i Katarzyna Werblińska. Po gromkich owacjach nastąpiła przemowa pani dyrektor Anety Szostak-Sulewskiej. Następnie została odczytana uchwała w sprawie nadania Ośrodkowi imienia Marii Grzegorzewskiej oraz symboliczny moment wbijania gwoździ w nowy sztandar szkoły przez starostę zgorzeleckiego Piotra Woroniaka, przewodniczącego rady rodziców Grzegorza Burdę oraz dyrektor Ośrodka Anetę Szostak-Sulewską. Sztandar poświęcił ksiądz dziekan Maciej Wesołowski. Po raz pierwszy został odśpiewany hymn szkoły, którego słowa napisały panie Kamilla Słuja i Aneta Korepta. Wręczone zostały również okazjonalne statuetki, wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania i sprawnego funkcjonowania Ośrodka.

Uroczystość zakończyło odsłonięcie tablicy upamiętniającej 50-lecie powstania Ośrodka ufundowanej przez pracowników.