Facebook Like

Język

EUROREGION

Aktualności

Wycieczka do Straży Pożarnej

 

Dnia 7 grudnia 2017 roku klasa 4 U i 4 US pod opieką Małgorzaty Matyjaszczuk i Agnieszki Libert wybrali się do Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Celem wycieczki  było zapoznanie z praca strażaka, wzbogacenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego zachowania się w domu i w szkole, uświadomienie dzieciom przyczyn powstawania pożarów, istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego ognia, przekazanie wiedzy jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa.

 

     Przed wycieczką w każdej z klas została przeprowadzona rozmowa podczas której uczniowie przypomnieli sobie  zasady bezpiecznego poruszania się w czasie drogi do straży pożarnej, oraz zasady właściwego zachowania się w miejscach takich jak remiza.

     W siedzibie straży dzieci zostały przywitane przez wszystkich pełniących dyżur strażaków, którzy czekali już na nasze przyjście. Już na samym początku zademonstrowali nam swoją niebywałą sprawność zjeżdżając do nas po rurze, czy przebierając się błyskawicznie w strój bojowy.

Podczas spotkania zwiedzaliśmy pomieszczenia remizy: stołówkę, salę gimnastyczną, miejsce odpoczynku strażaków oraz garaże, w których mogliśmy nie tylko obejrzeć z bliska i przymierzyć strój strażaka ale także poznać dokładnie wyposażenie samochodu strażackiego.

     Kiedy samochód strażacki wyjechał z garażu na plac mogliśmy obserwować również pokaz sprzętu strażackiego służącego do gaszenia pożaru lub usuwania skutków powodzi, wypadków drogowych lub innych katastrof. Mogliśmy też obserwować ćwiczenia.

     W specjalnej Sali edukacyjnej „OGNIK” uczniowie dowiedzieli się też wiele na temat niebezpieczeństw czyhających na nie w domu i w szkole. Strażacy uświadomili dzieciom że:

  • nie wolno: bawić się zapałkami, zapalniczką czy urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się w domu,

  • co zrobić jeśli w domu zauważymy pożar i  jak powiadomić straż pożarną dzwoniąc na numer alarmowy 998 i podając dokładny adres, imię i nazwisko oraz swój numer telefonu.

  • jak zachować się w razie pożaru (sami nie gasimy pożaru, nie otwieramy okien, nie chowamy się w trudno dostępnych miejscach, jak najszybciej opuszczamy pomieszczenie, zawsze słuchamy poleceń ratowników).

     Małgorzata Matyjaszczuk

Agnieszka Libert

GALERIA ZDJĘĆ