Facebook Like

Język

EUROREGION

Aktualności

Zapraszamy wszystkich chętnych

na

XVII REGIONALNY KONKURS RECYTATORSKI

PLACÓWEK SPECJALNYCH

I INTEGRACYJNYCH

Temat przewodni:

"Górnik świdrem węgiel kopie"

7 marca 2018 godz.10:00

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu

 

 

 

Regulamin

CELE KONKURSU:

 • prezentacja i upowszechnianie żywego słowa

 • dostarczanie dzieciom i młodzieży możliwości przeżywania doznań artystycznych

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych

 • stwarzanie możliwości autoprezentacji

 • umacnianie poczucia własnej wartości

ORGANIZATOR:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

DATA I MIEJSCE:

Konkurs odbędzie się 7 marca 2018r o godzinie 10.00

w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1

UCZESTNICY:

Podopieczni szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz wychowankowie przedszkoli integracyjnych i specjalnych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie może wziąć udział tylko jeden podopieczny z placówki w każdej z kategorii (z kategorii VI i VII może być 2 uczniów/uczestników). Uczestnicy biorący udział w Konkursie Regionalnym, powinni być laureatami Konkursu Recytatorskiego przeprowadzonego w danej placówce. Laureaci Regionalnego Konkursu Recytatorskiego wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w Wałbrzychu (tylko I miejsca z każdej kategorii- po jednej osobie z każdej kategorii).

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018r. według załączonego wzoru na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej

ul. Armii Krajowej 10d

59-900 Zgorzelec

lub

meilowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proszę potwierdzić telefonicznie wysłanie zgłoszenia

Osoba odpowiedzialna za Konkurs- Aleksandra Libner-Hytry tel. 512 133 479

Karta zgłoszenia uczestnictwa w XVII Regionalnym Konkursie Recytatorskim Placówek Specjalnych w Zgorzelcu

Nazwa i adres placówki:

................................................................................................................................................................................................................................................

tel./fax...............................................................

Kategoria I (uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, kl.I-III szkoła podstawowa)

Imię i nazwisko ucznia 1. ........................................................... kl. ...........

wiek.........................

Tytuł i autor prezentowanego wiersza............................................................

opiekun:..........................................................................................................

Kategoria II (uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, kl.IV-VII szkoła podstawowa)

Imię i nazwisko ucznia 1. ........................................................... kl. ...........

wiek............................

Tytuł i autor prezentowanego wiersza............................................................

opiekun:..........................................................................................................

Kategoria III (uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, gimnazjum)

Imię i nazwisko ucznia 1. ........................................................... kl. ...........

wiek............................

Tytuł i autor prezentowanego wiersza............................................................

opiekun:..........................................................................................................

Kategoria IV (uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, szkoła ponadgimnazjalna)

Imię i nazwisko ucznia 1. ........................................................... kl. ...........

wiek............................

Tytuł i autor prezentowanego wiersza............................................................

opiekun:..........................................................................................................

Kategoria V (uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, szkoła podstawowa)

Imię i nazwisko ucznia 1. ........................................................... kl. ...........

wiek............................

Tytuł i autor prezentowanego wiersza............................................................

opiekun:..........................................................................................................

Kategoria VI (uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna)

Imię i nazwisko ucznia 1. ........................................................... kl. ...........

wiek............................

Tytuł i autor prezentowanego wiersza............................................................

opiekun:..........................................................................................................

Imię i nazwisko ucznia 2. ........................................................... kl. ...........

wiek............................

Tytuł i autor prezentowanego wiersza............................................................

opiekun:..........................................................................................................

Kategoria VII (wychowankowie przedszkoli integracyjnych i specjalnych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej)

Imię i nazwisko ucznia 1. ...........................................................

wiek...........................

Tytuł i autor prezentowanego wiersza............................................................

opiekun:..........................................................................................................

Imię i nazwisko 2. ...........................................................

wiek...........................

Tytuł i autor prezentowanego wiersza............................................................

opiekun:..........................................................................................................

Kategoria VIII ( uczestnicy WTZ i DPS)

Imię i nazwisko 1. ...........................................................

wiek...........................

Tytuł i autor prezentowanego wiersza............................................................

Inne osoby (rodzice, opiekunowie, którym można podziękować):

........................................................................................................................

Uwagi, prośby do organizatora, specjalne potrzeby związane z występem ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data i podpis dyrektora placówki

 

 

Sposób przeprowadzenia konkursu

 1. Tematem przewodnim konkursu będzie:

  " Górnik świdrem węgiel kopie"

 2. Organizatorzy Konkursu zwracają się z prosbą o wybór repertuaru pod kątem tematu.

 3. Konkurs odbędzie się w VIII kategoriach:

  Kategoria I – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim klas I-III szkoły podstawowej

  Kategoria II – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim klas IV-VI szkoły podstawowej

  Kategoria III- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - gimnazjum

  Kategoria IV- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - szkoły ponadgimnazjalne

  Kategoria V- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - szkoła podstawowa

  Kategoria VI- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

  Kategoria VII- wychowankowie przedszkoli integracyjnych i specjalnych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

  Kategoria VIII- uczestnicy WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz DPS (Domów Pomocy Społecznej)

 4. Laureaci Konkursu Regionalnego (tylko pierwsze miejsca, po jednej osobie z każdej kategorii) wezmą udział w

  XXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Placówek Specjalnych w Wałbrzychu, który odbędzie się 26 marca 2018r

  w Wałbrzychu

 5. Komisja konkursowa będzie dokonywała oceny w oparciu o następujące kryteria:

  - dobór repertuaru pod kątem tematu

  - interpretacja utworu

  - opanowanie pamięciowe

  - ogólny wyraz artystyczny

  - czas recytacji, który nie może przekroczyć 5 minut

 6. Sprawy organizacyjne:

  - koszt dojazdu pokrywa jednostka delegująca

  - w czasie przerwy Konkursu przewidziano słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników

  - zakończenie Konkursu przewidziano około godziny 13.30

  - za zniszczenia spowodowane przez uczestników oraz za zagubione rzeczy odpowiedzialność ponoszą opiekunowie

 7. Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu:

  Aleksandra Libner-Hytry tel. 512 133 479