Facebook Like

Język

EUROREGION

Historia szkoły

Historia naszej szkoły sięga roku 1959. Pierwszego lutego tego roku rozpoczęła swoją działalność Szkoła Podstawowa Specjalna przy ulicy Wolności 8 w Zgorzelcu. W pierwszym roku funkcjonowania szkoły pracowało dwóch nauczycieli z 26 osobową grupą dzieci. Od tego czasu przez mury placówki przewinęło się kilkuset uczniów i kilkudziesięciu pedagogów i pracowników obsługi.

Dziś Ośrodek pracuje systemem jednozmianowym i składa się z Zespołu Szkół Specjalnych w skład której wchodzą : Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, Gimnazjum dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualniew stopniu lekkim, Gimnazjum dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i znacznym, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W Ośrodku funkcjonuje także internat dla dzieci dojeżdżających.

W styczniu 2003 roku budynek został przeniesiony do odremontowanego budynku przy ulicy Armii Krajowej10-10a. W nowym Ośrodku powstały dobrze wyposażone klasy, pracownie komputerowe i gabinety do zajęć specjalistycznych. Pięknie prezentuje się też nowy budynek internatu.

W lutym 2005 roku nastąpiło otwarcie Sali gimnastycznej która stworzyła naszym uczniom lepsze i bardziej korzystne dla ich fizycznego rozwoju warunki.

 

Z KRONIKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ PRZY PAŃSTWOWYM ZAKŁADZIE WYCHOWAWCZYM W ZGORZELCU

WSTĘP

W lipcu 1958 roku nowy naczelnik działu szkolnictwa specjalnego i opieki nad dzieckiem kuratorium okręgu szkolnego wrocławskiego ob. Krzemiński będąc na wyjeździe w Zgorzelcu zaproponował ustępującemu kierownikowi miejscowego wydziały oświaty ob. Teodorowi Łyczbie, aby zorganizował w Zgorzelcu Szkołę Specjalną dla dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym i objął jej kierownictwo. Po wyrażeniu zgody przez ob. T. Łyczbę rozpoczął się okres przygotowania do otwarcia nowej szkoły.

Zdecydowano, że zostanie ona zlokalizowana w wyłącznym na cele oświatowe budynku przy ul. Wolności 8. Co prawda, nie był to idealny obiekt na szkołę specjalną, ale nie było wówczas lepszego, a kilkadziesiąt dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym na terenie miasta i powiatu czekało na otwarcie tej szkoły.

 

ROK SZKOLNY 1958/1959

/ Pierwszy rok istnienia szkoły/

 

1 LUTY 1959r.

Dzisiaj dopiero rozpoczął się rok szkolny w szkole Podstawowej Specjalnej w Zgorzelcu, ponieważ dzisiaj dopiero nastąpiło uroczyste otwarcie tej nowej szkoły. Ten znacznie opóźniony termin spowodowany został znacznymi trudnościami adaptacyjnymi, ponieważ z jednej strony wykonawca tych robót okazał się bardzo niesolidny, a z drugiej strony Inspektor Oświaty prowadzący ten remont nie starał się o jego szybkie ukończenie.

W wyniku powyższej sytuacji szkoła rozpoczęła pracę nie tylko z opóźnieniem, ale i w trudnych warunkach, mając do dyspozycji tylko 2 izby lekcyjne, kancelarię, pokój mieszczący sprzęt, małą szatnię i niewykończoną ubikację. Zamiast umywalni zostały wstawione małe przedszkolne umywalki.

Szkoła liczyła wówczas tylko 26 uczniów zgrupowanych w dwu klasach - prowadzonych przez dwóch nauczycieli.

Wychowawcą klasy I był kol. Teodor Łyczba, pełniący jednocześnie obowiązki kierownika szkoły, a wychowawczynią klasy II była kol. Stanisława Kamińska, przeniesiona na własną prośbę ze szkoły nr. 3 w Zgorzelcu. Ani kol. Łyczba, ani, kol. Kamińska nie posiadają specjalnych kwalifikacji do nauczania w Szkole Specjalnej. Kol. Łyczba posiada ukończenie Liceum Pedagogicznego i roczny kurs Pedagogiczno - Społeczny uprawniający do pracy w administracji szkolnej oraz 10-cio letnią praktykę pedagogiczną. Kol. Kamińska Liceum Pedagogiczne i Studia Nauczycielskie w zakresie języka rosyjskiego, oraz 5-cio letnią praktykę pedagogiczną. Ponadto Szkoła posiada do pomocy jeszcze dwie pracownice - Emilię Turowicz i księgową Krystynę Lewińską .

 

Budynek szkolny mieści się przy ul. Wolności 8.A oto jak wygląda z zewnątrz.

CZERWIEC 1959 r.

  Już kończy się pierwszy rok pracy szkoły. Owoc tej pracy to - 24 uczniów promowanych do następnych klas. Dwoje musiało jednak pozostać w tej samej klasie na drugi rok. Dzieci zadowolone są ze swej nowej szkoły, a ich rodzice też. Wyrazem tego są podziękowania i dużo pięknych kwiatów.

 

5 lat później

3 WRZEŚNIA 1962r .

Dziś rozpoczął się nowy rok szkolny piąty rok pracy tutejszej szkoły. Znów te same kłopoty i nie ma utworzonej klasy I i II, ponieważ z braku psychologa nie udało się wcześniej przeprowadzić selekcji dzieci szkół normalnych. Mimo kilkakrotnie ponawianej prośby nie przysłano jeszcze psychologa - ma przyjechać dopiero 18 września. Na razie jest 8 uczniów w kl. I i 5 uczniów w kl. II. Klasy te prowadziła będzie kol. Stanisława Masłowska. Klasę II objął kol. Bartłomiej Leśniak, a kl. IV poprowadzi nowa nauczycielka , przeniesiona ze szkoły normalnej w Kunowie kol. Maria Rękas. Pracuje już 10 lat w szkolnictwie. Klasę V wziął pod opiekę kierownik szkoły kol. Teodor Łyczba, a kl. III kol. Stanisława Kamińska.

Szkoła nie ma jeszcze normalnych warunków pracy, ponieważ uzyskanie dodatkowo pomieszczenia na parterze nie zostały jeszcze wyremontowane. Spółdzielnia ,,Nysa" przeciąga remont adaptacyjny w nieskończoność ciągle tłumacząc się jakimiś trudnościami, a to brakiem materiałów innym razem pracowników.

Nauka odbywa się na II piętrze na dwie zmiany. Na razie szkoła liczy 83 uczniów, ale wkrótce będzie więcej.

 

19 WRZEŚNIA

Nareszcie przybył psycholog i przebadał około 30 uczniów ze szkół normalnych kwalifikując 21 spośród nich do szkoły specjalnej. Obecnie można rozpocząć normalną pracę w każdej klasie. Klasa I liczy 17 uczniów, klasa II 11 uczniów, klasa II I- 14, klasa IV - 21, klasa V - 22, klasa VI - 16 uczniów. Razem, szkoła liczy 101 uczniów. Jest to już dość dużo na taką szkołę. Brak jest 1 nauczyciela, na 6 klas jest 5-ciu nauczycieli. Prowadzone są też w dalszym ciągu 2 grupy świetlicowe przez dwie wychowawczynie, kol. Krystynę Lewińską i kol. Marię Łyczbę. Mają one pod opieką po 20 dzieci.

 

21 WRZEŚNIA

  W Gazecie Robotniczej ukazał się artykuł o naszej szkole, a właściwie o naszych trudnościach lokalowych i obojętnych stanowiskach władz miejscowych,

 

20 PAŹDZIERNIKA

Nareszcie oddano do użytku szkoły adaptowane pomieszczenia na parterze. Zostały tam umieszczone dwie klasy: V i VI oraz przechowalnia pomocy naukowych i szatnia. Klasy są duże jasne, ale zimne, słabo grzeją piece. Remont jednak jeszcze się nie zakończył. Rozpoczęto malowanie klatki schodowej, która wygląda bardzo obskurnie. Będzie również grodzone szkolne podwórko ale spółdzielnia "Nysa" nie śpieszy się . Praca idzie bardzo wolno.

 

2 STYCZNIA

 Jak zwykle tak i w tym roku urządzona została w szkole choinka. Wszyscy wesoło bawili się przy orkiestrze wojskowej, którą przysłał komitet opiekuńczy - Jednostka Wojskowa 1260. Teraz jest w szkole o wiele weselej, jest 100 uczniów i sześcioro nauczycieli oraz dwie wychowawczynie świetlicy. Grono nauczycieli nie jest jeszcze za wielkie, ale już jednak 8 osób, to nie tak mało.

 Grono pedagogiczne: Maria Łyczba, Krystyna Lewińska, Zofia Kotlarz, Bartłomiej Leśniak, Stanisława Kamińska, Maria Rękas, Stanisława M. Masłowska oraz kierownik szkoły Teodor Łyczba

Kol. Kamińska

Kol. Łyczba w gronie dzieci

Kol. RękasKol. Maria Łyczba Kol. Zofia Kotlarz

8 LUTEGO 1963 r.

Jest od kilkunastu dni tak silny mróz, jakiego od dawna nie pamiętają ludzie starzy. Szkoła przerwała naukę, tak jak i wszystkie inne szkoły. Minęło I półrocze i zestawienie wyników nauczania wykazało, że najsłabszą klasą jest V. Najistotniejszą przyczyną tego zjawiska jest lekceważący stosunek kilku uczniów do nauki, co z kolei wynika z braku lub niewłaściwej opieki ze strony rodziców.

 

17 KWIETNIA

Nareszcie nastała wiosna i zostało ogrodzone siatką podwórko szkolne, gdzie będą mogły dzieci bawić się swobodnie. Z trzeciego piętra wyprowadziła się jedna rodzina, zwalniając 4 pokoje do użytku szkoły

 

12 MAJA

Na trzecim piętrze została umieszczona pracowania krawiecka, wyposażona w jedną maszynę nożną i jedną maszynę elektryczną do szycia. Jest również specjalna salka do wyświetlania filmów. Wkrótce szkoła otrzyma dalsze pomieszczenia. Nareszcie szkoła doczeka dostatecznej ilość miejsca do pracy.

 

7 CZERWCA

Pozostałe dwie rodziny wyprowadziły się z trzeciego piętra i mamy do dyspozycji całe piętro. Zostaną tam urządzone dwie klasy i pracowania stolarska oraz biblioteka z czytelnią. W szkole, wśród personelu pedagogicznego nastąpią zmiany, bo kol. Stanisława Kamińska otrzymała przeniesienie na własną prośbę do szkoły nr 4 w Zgorzelcu, a i kierownik szkoły T. Łyczba ma przejść do pracy w Liceum Pedagogicznym w Zgorzelcu w charakterze nauczyciela przedmiotów pedagogicznych, ponieważ ukończył wyższe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim.

 

30 CZERWCA

Został zakończony piąty rok pracy w tutejszej szkole i 90-ciu uczniów zostało promowanych do klas następnych. Dwoje pozostało na drugi rok w tych samych klasach I i V a troje będzie jeszcze po wakacjach składało egzaminy poprawkowe, ponieważ opuścili zbyt dużo dni i mają poważne braki w materiale nauczania.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się już tradycyjnie z bogatą częścią artystyczną a najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

 

15.04.1965r POWSTANIE PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU WYCHOWAWCZEGO

 

Został wreszcie uruchomiony internat dla dzieci zamiejscowych. Pierwszą wychowanką była Godyna Marysia ze Skokowa zza Wrocławia - przybyła do nas w dniu 20.03.1965r.

Na stanowisku wychowawczyni została zatrudniona kol. Krystyna Lewińska - dotychczasowo wychowawczyni świetlicy szkolnej. Kol. Lewińskiej powierzono obowiązki kierownika internatu.

Ze względu na brak etatowych wychowawców zatrudniono w internacie dodatkowo kilku nauczycieli oraz pracowników.

Przybyło sporo nowych kłopotów: urządzenia higieniczno-sanitarne wg stwierdzenia komisji sanepidu wymagają odpowiedniego dostosowania: kuchnia nie ma oddzielnego pomieszczenia na obieralnię, natryski wymagają uzupełnień.

Dzieci w grupach bardzo trudne, niezżyte, często wynikają kłótnie, niesnaski i wzajemne nieporozumienia między wychowankami. Trzeba dużo pracy wychowawczej, aby je uczyć pojednania i wytworzyć wspólny kolektyw.

 

15 CZERWCA 1971 rok

 

Mury szkolne w tym roku opuszcza najliczniejsza w historii naszej placówki - grupa absolwentów jest ich 49. Chociaż w szkole bywają różne dni, to jednak najsmutniejsza bywa chwila pożegnań. Jak widać na załączonych zdjęciach miny naszych absolwentów są smutne, a twarze mocno zatroskane. Popłynęła z oczu nie jedna łza, teraz dopiero zdołaliśmy zauważyć jak mocna łączy nas więź. Wielu z nich mówi o tym jak bardzo będzie tęsknić i czekać okazji odwiedzin. Jak będzie w przyszłości to się okaże, teraz możemy stwierdzić tylko to, że będzie nam siebie brak.

 

Absolwenci klasy VIII B i VIII C

Smaczne ciastka i herbatka na ostatnim spotkaniu klas VIII A, VIII B, VIII C.

1 WRZEŚNIA 1971 rok

Po raz pierwszy została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o specjalnościach: murarz-tynkarz, dla dziewcząt: rolnictwo.

Wychowawcą kl. I Z.S.Z. został kol. A. Małek. Otrzymaliśmy również pomieszczenie na kuchnię oraz jadalnie dla zakładu na parterze. Trwa tam teraz remont.

Nowością jest podział roku szkolnego na 3 okresy:

I okres od 1 września do 31. XI

II okres od 1 grudnia do 9. III

III okres od 10 marca do 30. VI

 

Najbardziej cieszymy się tym, że zatwierdzono projekt budowy nowego Zakładu Wychowawczego w Zgorzelcu.

1972 rok

1 WRZEŚNIA

Po raz pierwszy jest u nas Klasa Życia, którą prowadzi pani Jacyna.

Mamy również Szkołę Zawodową :

I klasa o kierunku kucharz dla dziewcząt, murarz-tynkarz dla chłopców. Wychowawczynią tej klasy jest pani L. Radzik

II klasa o kierunku rolniczym dla dziewcząt i budowlanym dla chłopców.

 

 

 

Klasa I z wych. L. Radzik

Klasa II z wych. A. Małkiem

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1970/1971

Klasa IV z wychowawczynią Janiną Laur

Klasa VI A z wychowawczynią Haliną Piotrowską

Klasa V A z wychowawczynią Grażyną Sztynyk

Jadwiga Gryga z klasą VI B

Janina Sap z klasą V B

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1972/1973


Klasa " Życia" z wych. Jacyną

Klasa V z wych. Teresą Pietruszką

 

 

------------------------------------------------------------------------

Grono pedagogiczne -czerwiec 2007r

 

Nowy budynek szkoły 2007r. (zdjęcia )


Biblioteka

 

Świetlica

Świetlica szkolna jest pod opieką pani Magdaleny Preś. Otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00 do 15 00 . Dostępna jest dla wszystkich uczniów a w szczególności dla dojeżdżających oraz korzystających z dożywiania. Świetlica jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Uczniowie miło spędzają czas biorąc udział w zajęciach plastycznych, czytelniczych, dydaktycznych. Dzieci mogą również liczyć na pomoc przy odrabianiu zadań domowych.

 

Pracownie komputerowe

Prowadzone są przez panią Magdę Głowacką. Pierwsza pracowania posiada 6 stanowisk pracy z komputerami aplle Macintosh z oprogramowaniem systemowym MacOs ze stałym łączem internetowym. Druga pracowania zaopatrzona jest w 5 komputerów PC.

Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania. Korzystać z komputerów może każdy uczeń.

Pracowanie praktycznej nauki zawodu

Pracowania kucharska

Zajęcia z kucharstwa prowadzone są przez panią Annę Zdun. Od początku roku szkolnego pracowania gastronomiczna jest stale wzbogacana o nowy sprzęt i narzędzia kuchenne w co angażują się również uczniowie.

Praktyki odbywa w pracowni klasa I i II ZSZ. Na zajęciach sporządzane są potrawy o bardzo szerokim asortymencie, zgodnie z równolegle realizowaną podstawą teoretyczną. Produkty i surowce uczniowie zakupują za pieniądze składkowe. Sporządzone potrawy oceniają i konsumują sami. W ramach zajęć praktycznych uczniowie wykonali potrawy wigilijne na wspólną kolację.

 

Gabinet logoterapii

Zajęcia logopedyczne prowadzi pani Magdalena Kołodziej. Terapia mowy odbywa się indywidualnie i grupowo. Organizowana jest w dwóch kierunkach: stymulacja rozwoju mowy i ogólnego rozwoju umysłowego oraz usprawnianie podstawowych funkcji aparatu artykulacyjnego

Gabinet pomocy pedagogiczno-psychologicznej

Pedagogiem szkolnym jest pani Alicja Zaręba.

Psychologiem szkolnym jest pani Elżbieta Ziółkowska

Od września 2006 roku Placówka nasza pracuje metodą EEG Biofeedback która to służy dzieciom i młodzieży najbardziej potrzebującym naprawy funkcji poznawczych. EEG Biofeedback jest ważną metodą diagnostyczną, profilaktyczną i naprawczą. Metoda ta jest skuteczna u uczniów z ADHD, ADD, autyzmem, padaczkom, zaburzeniami procesu uczenia się, uzależnieniami, zaburzeniami rozwoju mowy, zaburzeniami zachowań szczególnie agresywnymi, lękami i natręctwami. Metoda EEG Biofeedback należy do metody uczenia się, a uczenie może wyłącznie nasz mózg wzmocnić. Za pomocą metody EEG Biofeeback dziecko samo uczy się, jak jego własny mózg powinien odpowiednio pracować przy minimalnym zużyciu energii, wykorzystując wszystkie możliwości funkcji poznawczych i optymalizując koncentrację uwagi, pamięci, sen, twórczość, organizację i planowanie swoich poczynań. Z metodą wiąże się również możliwość pomocy dzieciom z zaburzeniami pracy mózgu i chorobami ośrodkowego układu nerwowego. U wielu z nich metoda polepszy znacznie funkcje poznawcze, poprawi jakość życia.

 

 

Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna jest pod opieką pani Barbary Kanculis, odbywają się w niej zajęcia z wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej.

 

Gabinet Medycyny Szkolnej

Uczniowie naszej Placówki są pod stała opieką pielęgniarki-dyplomowanej pani Danuty Preś. Gabinet dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00 .

Zawód ślusarz

 

 

Paryż

50-lecie Ośrodka

 

Zawody

Wycieczka do Goerlitz

Dzień Nauczyciela

Koniec roku szkolnego 2004/05

Przedstawienie "Jesień"

Przedstawienie w "ZOO"

Andrzejki

Wigilia

Dzień bez papierosa

Dzień Kobiet

Mikołajki

 

Halloween

Strong Man

Walentynki

Jasełka