Facebook Like

Język

EUROREGION

Wychowawcy 2017

WYCHOWAWCY KLAS

Rok szkolny 2017/2018

Szkoła podstawowa:

Uczniowie z niepałnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

klasa 2-3l        wychowawczyni Agnieszka Kuriata 

klasa 2-3l sp    wychowawczyni Anna Szczucka

klasa 3l sp       wychowawczyni Beata Czabaj

klasa 4 l          wychowawczyni Magdalena Jurasz 

klasa 5l           wychowawczyni Iwona Turziak

klasa 6l           wychowawca Artur Fedyczkowski

klasa 7l           wychowawca Piotr Kowalewski

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:

klasa 1u       wychowawczyni Katarzyna Wojciechowska

klasa 2-3u   wychowawczyni Magdalena Radawiec

klasa 4u      wychowawczyni Małgorzata Matyjaszczuk

klasa 4us    wychowawczyni Agnieszka Libelt

klasa 5u     wychowawczyni Sylwia Zawadzka

klasa 6u     wychowawczyni Agata Dorobisz

klasa 6us    wychowawca Marcin Szarzyński

klasa 7u      wychowawczyni Agnieszka Wankowska

Gimnazjum 

Uczniowie z niepałnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

klasa 2 gl wychowawczyni Joanna Fink

klasa 3 gl wychowawczyni Ewelina Durasiewicz-Konieczna

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:

klasa 2 gu wychowawczyni Małgorzata  Zaręba

klasa 2-3 gu wychowawczyni Monika Wawrzyniak-Zbrożek

Szkoła Zawodowa

Uczniowie z niepałnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

klasa 2 ZSZ wychowawczyni Anna Zdun

klasa 3 ZSZ wychowawczyni Jolanta Jędrzejczyk

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:

klasa 1 SPdP wychowawczyni Monika Pozauć

klasa 1-2-3 SPdP wychowawczyni Anna Mikołajczyk 

klasa 3 SPP       wychowawczyni Monika Obuchowicz

klasa 3 SPdP     wychowawczyni Izabela Kitajgrodzka

klasa 3 SPDA    wychowawczyni Joanna Szpak 

Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim:

Zespół ZI (Oddział Rewalidacyjno Wychowawczy) wychowawczyni Sybilla Podłużna

Zespół ZII (Oddział Rewalidacyjno Wychowawczy) wychowawczyni Alicja Jankiewicz