Facebook Like

Język

EUROREGION

O metodzie

 

O metodzie

 

Kynoterapia jest to metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę. FORMY Spotkanie z Psem (SP) - zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia SP mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości. W zależności od potrzeb podopiecznych i możliwości placówki mają formę spotkań indywidualnych lub pracy grupowej. Mogą odbywać się w formie spotkań jednorazowych lub zajęć cyklicznych. Czas trwania zwykle nie jest jednoznacznie określony. Kynoterapeuta prowadzi dokumentację zajęć polegającą na zapisie spostrzeżeń dotyczących zachowania się podopiecznych. Edukacja z Psem (EP) - zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejętności osób prowadzących wykraczających poza ramy spotkania z psem . Dlatego wyodrębniono je w oddzielnej formie. Zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolach i szkołach. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel - pies. Edukacja z psem pomaga również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole. Zajęcia prowadzone są w grupach (klasach) lub indywidualnie przez zespół kynoterapeutyczny kierowany przez pedagoga. Mają określony scenariusz realizujący program nauczania.Wskazana jest ewaluacja i dokumentacja zajęć. Terapia z Psem (TP) - jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel, z zakresu kompleksowej rehabilitacji, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistą np. lekarzem prowadzącym, rehabilitantem, psychologiem. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb.terapia z psem powinna być w pełni dokumentowana. Każdy uczestnik ma założoną kartę informacyjną i kartę przebiegu zajęć, w której wpisujemy rodzaj prowadzonych ćwiczeń oraz ich efekty. Pozwala to na okresowe sprawdzenie skuteczności i doboru metod. Terapia z psem jest systemem rozwijalnym tzn. w miarę postępów stosujemy stopniowanie trudności. Najkorzystniejszą formą terapii są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (zwykle nie więcej niż 3 osoby).

(źródło http://www.kynoterapia.eu/standardy.html)

PIES –DOGOTERAPEUTA

Jest motywatorem dla dziecka do współpracy z terapeutą, a nie narzędziem do pracy terapeutycznej. Musi posiadać książeczkę zdrowia, aktualne szczepienia.

CELE DOGOTERAPII

WPŁYW NA SFERĘ UMYSŁOWO-EDUKACYJNO -POZNAWCZĄ:

- Rozwijanie i wzbogacanie słownictwa,

- Polepszenie pamięci długo i krótkoterminowej,

- Poprawa komunikacji,

- Poprawa koncentracji uwagi,

- Doskonalenie sprawności oddechowej,

- Pobudzanie analizatora wzrokowego i słuchowego

- Usprawnianie koordynacji wzrokowo -słuchowo-ruchowej

- Doskonalenie motoryki dużej, precyzyjnej i sprawności manualnej

- Doskonalenie naśladownictwa

- Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

WPŁYW NA SFERĘ EMOCJONALNĄ

- Wyciszenie emocji, zmniejszenie poziomu stresu

- Umiejętność relaksu

- Poprawa samopoczucia, podniesienie nastroju

- Podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny

- Obniżenie poziomu lęku

- Wzbogacenie osobowości

- Nauka wrażliwości, empatii i zrozumienia drugiej osoby

-  Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji

WPŁYW NA SFERĘ SPOŁECZNĄ

- Poprawa komunikacji i relacji pies -człowiek i człowiek-człowiek,

- Integracja w grupie,

- Zwiększenie samodzielności, chęci pomocy innym,

- Uczenie się odpowiedzialności,

- Kształtowanie nawyków grzecznościowych,

- Kształtowanie cierpliwości i wytrwałości,

- Rozwijanie funkcji opiekuńczych,

- Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności.

 

WPŁYW NA SFERĘ FIZYCZNĄ

- Rozwijanie funkcji motorycznych,

- Usprawnianie motoryki rąk,

- Kształtowanie i doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,

- Zmniejszenie nadwrażliwości i podwrażliwości dotykowej,

- Rozwijanie umiejętności planowania ruchu,

- Korekta zbyt napiętych lub zbyt osłabionych mięśni.

PRZECIWWSKAZANIA DO DOGOTERAPII

- Kynofobia,

- Alergia na sierść psa,

- Agresywne zachowania dziecka wobec zwierząt.

RODZICE MUSZĄ WYRAZIĆ PISEMNĄ ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z DOGOTERAPII ZAJĘCIA MOGĄ BYĆ PROWADZONE INDYWIDUALNIE LUB GRUPOWO

Galeria zdjęć