RODO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez:

nr telefonu: 75 77 50 192

e-mail: iod.sosw@powiat.zgorzelec.pl

adres do korespondencji:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Boh. II AWP 8a, 59-900 Zgorzelec.

Klauzule informacyjne RODO dla : pracowników, rodzica i opiekuna prawnego ucznia, kandydatów do pracy

Skip to content