Deklaracja dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2021

Deklaracja dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-20

Aktualizacja w zakresie strony WWW: 05.01.2023 ( raport z wynikami przeglądu dostępności )

Deklarację  sporządzono na  podstawie analizy dostępności szkoły przez  pracownika  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 
e-mail: h.cioch@soswzgorzelec.eu , d.buczkowska@soswzgorzelec.eu

Telefon: 75 – 77 52 471

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej
w Zgorzelcu do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020r poz. 1062)

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu wchodzą 3 budynki użytkowe – budynek dydaktyczny, budynek internatu oraz budynek sali gimnastycznej.  Budynek nr 10 nie jest użytkowany, kompleksowy remont budynku rozpocznie się w 2021 r. Budynek będzie wyposażony w windę wewnętrzną.

Budynek dydaktyczny, w którym mieści się większość pomieszczeń użytku publicznego (sekretariat, gabinety dyrektorów, pomieszczenia administracyjne) wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę wewnętrzną, co umożliwia bezproblemowe wejście do budynku oraz poruszanie się pomiędzy kondygnacjami osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Winda wyposażona jest w takie funkcje jak: komunikaty głosowe, dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa, duże i wypukłe przyciski czy dłuższy czas otwarcia drzwi dźwigu.

Budynek sali gimnastycznej, w której znajdują się sale terapeutyczne oraz zespół rewalidacyjno-wychowawczy jest budynkiem parterowym, w związku z czym zapewniony jest dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynkach brak jest drzwi otwieranych automatycznie, co uniemożliwia wejście osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku, bez opiekuna – stanowi to barierę dostępności. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do  budynku internatu  prowadzą dwa wejścia. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na piętra prowadzi klatka schodowa. Budynek nie posiada windy. Obiekt  nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejścia do budynków nie mają progów, drzwi zewnętrzne posiadają klamki na dogodnej wysokości, a przy drzwiach internatu znajduje się dzwonek, który interesant może użyć w celu wezwania pomocy.

Na terenie ośrodka znajdują się trzy parkingi, w tym wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.  Do budynków prowadzi chodnik z kostki brukowej umożliwiający dojazd wózkiem inwalidzkim.

W każdym budynku na parterze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych –  wyposażone w uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Umywalki zamontowane są na odpowiedniej wysokości umożliwiającej swobodne umycie i zdezynfekowanie rąk.

W każdym obiekcie znajdują się plany sytuacyjne budynku. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynków są oznakowane.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej szkoła zapewnia na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami  (niesłyszącej) pomoc tłumacza języka migowego oraz dla osób niemówiących lub mających problem z porozumiewaniem się pomoc osoby wykwalifikowanej w metodzie MAKATON.

W zakresie dostępności cyfrowej strona internetowa szkoły jest częściowo zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 848) tzn. ma zaimplementowane takie funkcje jak: zmniejszanie i zwiększanie tekstu, wysoki kontrast, skalę szarości, podświetlane tło, czytelną czcionkę, podkreślenie linków, negatyw.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz raport z wynikami przeglądu dostępności : https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=36e5204f-efbe-4319-b052-97e1cf6912c3

Skip to content