Kategoria: Projekt „Edukacja-Szansa-Przyszłość

Projekt „Edukacja-Szansa-Przyszłość 2022

Joga

Od listopada rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia edukacyjne w ramach projektu pt. „Edukacja-Szansa-Przyszłość” – joga. Projektem zostało objętych 50 uczniów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu. Wszystkie zajęcia...

„Edukacja – Szansa – Przyszłość”

„Edukacja – Szansa – Przyszłość”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt nr RPDS. 10.02.01-02-0007/21 pn.: „Edukacja – Szansa – Przyszłość“. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane...

Skip to content