Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Projekty i współpraca z Gminą Miejską Zgorzelec”

PROJEKT NR 1

 W roku 2022 kontynuujemy współpracę z Gminą Miejską Zgorzelec.  W ramach Programu profilaktyki uzależnień oraz promowania zdrowego i aktywnego spędzania czasu, od 2018 roku kontynuowany jest projekt „Z muzyką w trzeźwą dorosłość – alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego i radzenia sobie ze stresem bez sięgania po alkohol”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci a Gmina Miejska Zgorzelec współfinansuje ten projekt.

Głównymi założeniami projektu jest:

– rozpoznawanie oznak stresu oraz uczenie sposobów radzenia sobie z nim,
– ograniczanie zachowań agresywnych i przemocy,

– promowanie zdrowego stylu życia,

 – wskazanie wartościowych rozrywek, wyrabianie nawyków zdrowego i aktywnego spędzania czasu,

– tworzenie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery w szkole,

– wspomaganie rozwoju dzieci oraz kształtowanie w nich takich cech osobowości, by w przyszłości nie powielały negatywnych wzorów zaczerpniętych z otoczenia lub życia rodzinnego.

Dzięki podjętym działaniom uczniowie uczą się

– rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje potrzeby oraz stany emocjonalne,

– rozładowywać napięcie, stres w sposób akceptowany społecznie,

– organizować aktywnie i zdrowo swój czas wolny.

Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w cyklicznych muzycznych warsztatach edukacyjno- terapeutycznych.

Sesje terapeutyczne z gongiem prowadzone są przez pana Wojciecha Pokrzewińskiego.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są na co dzień w szkole

Panu Burmistrzowi serdecznie dziękujemy za wsparcie i dofinansowanie!

W bieżącym roku (2021) kontynuujemy owocną i udaną współpracę z Gminą Miejską Zgorzelec.  W ramach Programu profilaktyki uzależnień oraz promowania zdrowego i aktywnego spędzania czasu, od 2018 roku kontynuowany jest projekt „Z muzyką w trzeźwą dorosłość – alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego i radzenia sobie ze stresem bez sięgania po alkohol”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci a Gmina Miejska Zgorzelec współfinansuje ten projekt.

Dzięki podjętym działaniom uczniowie uczą się

– rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje potrzeby oraz stany emocjonalne,

– rozładowywać napięcie, stres w sposób akceptowany społecznie,

– organizować aktywnie i zdrowo swój czas wolny.

Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w cyklicznych muzycznych warsztatach edukacyjno- terapeutycznych z użyciem takich instrumentów terapeutycznych jak gong, czy zakupiony w 2019 roku (również z dotacji) bęben podłogowy.

Sesje terapeutyczne z gongiem prowadzone są przez pana Wojciecha Pokrzewińskiego. Zapraszamy do oglądania zdjęć, które mówią same za siebie, zaś

Panu Burmistrzowi serdecznie dziękujemy za wsparcie i dofinansowanie!

PROJEKT NR 2

W ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” w roku 2021 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym również przy współpracy z Gminą Miejską Zgorzelec odbyły się spotkania uczniów z lokalnym artystą Grzegorzem Żakiem- warsztaty literacko- artystyczne pod hasłem „Spotkanie z bajką ludową”.

Współpraca z lokalnymi artystami jest realizowana od roku 2018.

Program propagujący historię, kulturę i tradycję Polską w środowisku uczniowskim objął cykl spotkań warsztatowych z elementami arte- i bajkoterapii.

Dzięki aktywnemu udziałowi w warsztatach  nasi uczniowie:

– poznali i utrwalili podstawową wiedzę  z zakresu historii Polski,

– poznali legendy, tańce  i zwyczaje polskie oraz regionalne,

– wzrosła ich świadomość obywatelska i poczucie przynależności do społeczeństwa polskiego,

– mieli możliwość rozwijania również talentów plastycznych.

Tradycyjnie zapraszamy do oglądania zdjęć, które mówią same za siebie,

zaś Panu Burmistrzowi serdecznie dziękujemy za wsparcie i dofinansowanie!

Kółko wędkarskie

W naszym Ośrodku od kwietnia 2021 roku uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania wędkarskie w sposób szczególny i profesjonalny.
Działające na terenie SOSW Koło TPD uzyskało finansowe wsparcie m.in. na zakup nowych zestawów wędkarskich.
Sponsorem jest  Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
w Jeleniej Górze

Opiekunami Szkolnego Kółka Wędkarskiego, w którym uczniowie rozwijają swoje hobby, są wychowawcy – pan Damian Czarniecki i Michał Braszak. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wspólnej pracy, grupie naszych uczniów udało się zdobyć nagrodę w Zawodach o Puchar v-ce Prezesa koła PZW w Zgorzelcu.
Zwycięzcy to: Radosław W., Grzegorz G. i Damian W..
Chłopcy wzięli również udział w imprezie sportowej Rozpoczęcie Wakacji organizowanej przez PZW w Zgorzelcu.

Zapraszamy wszystkich do spróbowania swoich sił w wędkowaniu na profesjonalnym sprzęcie!
Zwycięzcom  gratulujemy!
Opiekunom dziękujemy za zaangażowanie, a Sponsorowi za wsparcie!

Skip to content