STRONA GŁÓWNA

UWAGA!

Informujemy, że w dniach 23 – 30.12.2022r. sekretariat Specjalnego Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

będzie czynny w godzinach 9:00 – 12:00

Uroczyste otwarcie budynku i boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu

Dzisiaj (14.10.2022 r.) odbyło się uroczyste otwarcie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby warsztatów szkolnych oraz boiska wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy SOSW.

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści na czele z Minister Marzeną Machałek, władze powiatu zgorzeleckiego Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz, Etatowy Członek Zarządu Ireneusz Owsik, Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzata Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Mirosław Celuch, Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, Burmistrz Gminy Miejskiej Zawidów Robert Łężny, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele instytucji, duchowieństwa, a także dyrektor SOSW w Zgorzelcu Małgorzata Łasek-Dowiat wraz z gronem pedagogicznym i uczniami.

Projekt pn. Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby warsztatów szkolnych był niezwykle ważnym przedsięwzięciem dla Powiatu Zgorzeleckiego.

Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 4 800 000 zł, w tym koszt robót budowlanych wyniósł prawie 3 800 000 zł, a wyposażenia ponad 900 000 zł.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 99 000,46 zł.

W ramach zadania przebudowano budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego niepełnosprawnych intelektualnie uczniów.

Utworzono pracownie zawodowe, pracownie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracownie do terapii wraz z zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym. Ponadto budynek wyposażono w nowoczesny sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych i terapeutycznych.

Budynek wykonano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projektowany budynek ma m.in.: zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez dźwig osobowy, umożliwiający komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe oraz system informacji przestrzennej.

Projekt pn.: Budowa boiska wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 876 240 zł, w tym koszt robót budowlanych wyniósł: 836 400 zł.

Projekt został dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 450 000 zł.

Roboty budowlane obejmowały budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej wraz z altaną. Wybudowana infrastruktura sportowa zapewni dzieciom w sposób kompleksowy odpowiednie warunki do różnorodnych form aktywności ruchowej, wspomagając tym samym prowadzone działania terapeutyczne.

Źródło: https://powiatzgorzelecki.pl/uroczyste-otwarcie-budynku-i-boiska-w-specjalnym-osrodku-szkolno-wychowawczym-w-zgorzelcu/

„OBRAZY MOICH MYŚLI”

W czwartek 1 września w odbył się wernisaż wystawy fotografii autorstwa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Im. Marii Grzegorzewskiej.

Grupa uczniów SOSW została poproszona o wykonanie fotografii których tematem miało być odzwierciedlenie ich myśli, pragnień i uczuć. Partnerami służącymi im poradą i pomocą byli uczniowie ze szkół w Görlitz. Wybór motywów fotografii oraz ich opisy należały wyłącznie do wychowanków ośrodka. Pomysłodawcą projektu jest reżyser teatralny i filmowy Bernard Marian Jéenel z biura autorsko-dziennikarskiego BMJ Concept, na co dzień mieszkający w Görlitz. Na zaproszenie organizatorów w wernisażu wziął udział Zastępca Wójta Marek Wolanin.

Źródło:https://gmina.zgorzelec.pl/wernisaz-zdjec-uczniow-z-sosw-w-zgorzelcu/

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022 / 2023

1 września br. uroczyście rozpoczęto rok szkolny 2022/2023.

Dyrektorzy powitali nowych uczniów oraz tych, którzy w roku 2022/2023 będą kontynuować naukę w naszych szkołach średnich. 2658 uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki, przywitało dziś nowy rok szkolny, a 940 spośród nich po raz pierwszy zasiądzie w ławkach szkół ponadpodstawowych.

W uroczystościach udział wzięły władze Powiatu Zgorzeleckiego – Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz, Etatowy Członek Zarządu Ireneusz Owsik, a także Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bogusława Witkowska. 

Dyrektorom życzymy owocnej pracy oraz aby wspólne działania przyniosły oczekiwane efekty. Nauczycielom życzymy wytrwałości i niesłabnącego zaangażowania w proces edukacyjny młodzieży, pracownikom administracji satysfakcji z pracy, a uczniom zapału do nauki oraz aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji.

źródło: https://powiatzgorzelecki.pl/rozpoczecie-roku-szkolnego-2022-2023/

Mamy to 🙂

Starosta Zgorzelecki wręczył nauczycielom akty nadania awansu zawodowego

1 września 2022 r. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński przyjął ślubowanie oraz wręczał akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy w dniu 22 sierpnia 2022 r. zdali egzamin.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:
– Pani Martyna Zwolińska – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu;
– Pani Alicja Jankiewicz – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu;
– Pani Joanna Szkolnicka – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu;
– Pani Magdalena Pistiolis – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu;

Serdecznie gratulujemy awansu i życzmy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia, a także realizacji zawodowych planów.

źródło: https://powiatzgorzelecki.pl/starosta-zgorzelecki-wreczyl-nauczycielom-akty-nadania-awansu-zawodowego/

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła bierze udział w programie „Laboratoria Przyszłości”

Odbiór końcowy robót budowlanych SOSW w Zgorzelcu

„Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Wczoraj (29.06.2022 r.), przy udziale Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego i Wicestarosty Mirosława Fiedorowicza dokonano odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego” .

Zakres zadania obejmował przebudowę nieużytkowanego budynku pokoszarowego i dostosowanie do potrzeb kształcenia zawodowego uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu.

Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z windy osobowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami w budynku.

Parter budynku przeznaczony będzie dla uczniów uczęszczających do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Będą tam 4 klaso-pracownie wraz z aneksami tematycznymi, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

I i II piętro budynku przeznaczone będą na pracownie dla uczniów Szkoły specjalnej Branżowej I stopnia, wraz z zapleczami tematycznymi.

Celem wsparcia procesu kształcenia niepełnosprawnych intelektualnie uczniów, stworzono również pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia terapii „Biofeedback” oraz pokój wyciszeń.

Wartość robót budowlanych wyniosła: 3 799 603,37 zł

w tym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniosła: 3 164 440,81 zł.

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

ŚWIĘTO SZKOŁY W SOSW

15 czerwca br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu odbyły się pierwsze obchody Święta Szkoły. W dniu tym uczniowie wraz z nauczycielami prezentowali swoje talenty wokalne, taneczne, teatralne, plastyczne, kulinarne oraz ogrodnicze. Rodzice mieli okazje podziwiać swoje dzieci w przygotowanych przez nie programach, a także zapoznać się z ofertą pracy placówki i uczestniczyć w zajęciach edukacyjno – terapeutycznych, w których na co dzień uczestniczą ich dzieci.

Świętowanie rozpoczęło się na dziedzińcu przed szkołą, zaproszonych gości, rodziców, uczniów i pracowników powitała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu Pani Małgorzata Łasek- Dowiat, a oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.

Nie zabrakło również czegoś dla ciała. Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców mogliśmy posilić się przepysznymi wypiekami, świeżymi owocami oraz lemoniadą.

Cały dzień przebiegł w miłej atmosferze, uczniowie i ich rodzice wraz z pracownikami placówki spędzili przy pięknej pogodzie miło i aktywnie czas. Tego dnia goście i rodzice uczestniczyli w życiu naszej szkoły, było to święto integracji różnych środowisk. Mogliśmy pokazać nasze sukcesy i mówić o potrzebach.

W Święcie Szkoły uczestniczyli także dyrektorzy szkół i placówek z Powiatu Zgorzeleckiego oraz zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Do zobaczenia za rok !

źródło: https://powiatzgorzelecki.pl/swieto-szkoly-w-sosw/

PODZIĘKOWANIA DLA RADY RODZICÓW !!!

Szanowni Rodzice z Rady Rodziców działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie i przeprowadzenie kiermaszu ciast, dziękuję za uśmiech oraz cierpliwość we wspieraniu  odwiedzających kiermasz.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Łasek-Dowiat

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW !!!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu z całego serca dziękuję za wspólnie spędzony czas w ramach obchodów Święta Szkoły, za wspaniałe wypieki, które uświetniły nasze biesiadowanie.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Łasek-Dowiat

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

PODZIĘKOWANIA DLA PRACOWNIKÓW !!!

Szanowni Państwo

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu za zorganizowanie i realizację Święta Szkoły.

Dziękuję za przeprowadzenie zajęć z uczniami i ukazanie umiejętności i uzdolnień uczniów, za przygotowanie Kawiarenek, za pyszny obiad i przekąski, za przygotowanie całego obiektu i terenów zielonych do świętowania.

Dziękuję Wicedyrektorom za współpracę i współdziałania Pani Wicedyrektor Urszuli Sawickiej za inspirację do takich obchodów Święta Szkoły.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Łasek-Dowiat

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

SPOTKANIE W PCPR

Dnia 30.05.2022 r. klasy 1 SPP, 1 SPD, 1 SPS, 3 SPS uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w ramach WSDZ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Kierownik działu PFRON Paulina Kraus – Smółka zapoznała młodzież z zadaniami PCPR. Poinformowała o możliwościach wsparcia osób z niepełnosprawnością. Uczniowie poznali tajniki pracy biurowej, środki pracy w pracy biurowej. Punktem kulminacyjnym, wnoszącym wiele emocji była nauka wypełniania kwestionariuszy wniosków na dofinansowanie do likwidowania barier w komunikowaniu się i dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjnych, a także nauka segregowania dokumentów. Wszyscy uczniowie ukończyli test z wynikiem pozytywnym, co uwieńczone zostało dyplomami.

Serdecznie dziękujemy.

I.Zienkiewicz

K. Nuzban

OLIMPIADA SPORTOWA

W środę 11 maja 2022r. na stadionie przy ul. Białogórskiej 28 w Bogatyni odbyła się Sportowa Olimpiada Dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. W  imprezie brało udział ponad 100 uczestników. Naszą placówkę godnie reprezentowali: Wiktora Król, Małgorzata Słabkowska, Kinga Gaszewska, Dawid Wiśniewski, Tomasz Jankowski oraz Gabriel Zalewski.  Podczas zmagań sportowych uczestnicy mogli spróbować swoich sił między innymi w biegach zwinnościowych, rzutach do celu czy biegach w workach.  Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się zajęcia z animatorem podczas, których były tańce oraz zabawy z Chustą Klanzy.  Specjalnym gościem tej imprezy był Pan Piotr Kosewicz złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich. Organizatorzy zapewnili dodatkowo poczęstunek oraz napoje dla każdego sportowca. Na koniec zmagań sportowych każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal.

DZIEŃ MAMY W SOSW

„Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że jesteś światełkiem w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś mamo z głębi serca Ci dziękuję”

Dla Ciebie mamo piosenka


Nasza szkoła przyłączyła się do pomocy Fundacji „ Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

W zorganizowanej zbiórce pieniędzy udało się Nam zebrać 1100 złotych  i 5,50 euro.

Pieniądze zostały przekazane 20 maja 2022 roku podczas X Jubileuszowej Edycji Koncertu Charytatywnego „Motyle”.

Uczniowie z SPDP pod opieką p. Moniki Obuchowicz namalowali obraz, który wylicytowano podczas koncertu.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję bardzo dziękujemy.

Wizyta u fryzjera 🙂

09.05.2021r w ramach WSDZ uczniowie klasy I SPP odwiedzili salon fryzjerski Fryzjerstwo męskie Szyk Barber Shop w Zgorzelcu.

Celem spotkania było przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia. Specjalistki od fryzur męskich – p. Joasia i p. Marzenka zapoznały uczniów z tajnikami zawodu fryzjera.

Było mnóstwo pytań o doświadczenie zawodowe, kursy szkolenia, przyrządy i kosmetyki do włosów nie tylko dla mężczyzn. Fryzjerki opowiadały również o etapach strzyżenia i pielęgnacji włosów. P. Joasia ostrzygła jednego ucznia. Na koniec czekała słodka niespodzianka od zakładu  – karton czekolady dla uczniów.

Upcycling – Nowe życie starych przedmiotów

Innowacja w SOSW w Zgorzelcu.

26 kwietnia br. zakończyliśmy cykl zajęć innowacji pedagogicznej realizowanych w ramach zajęć lekcyjnych – przysposobienia do pracy i funkcjonowania osobistego i społecznego, w klasach 2 i 3 Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Zajęcia były odpowiedzią na potrzeby uczniów ich możliwości  i umiejętności. Pokazywały, jak można wykorzystać pozornie nieprzydatne już przedmioty i stworzyć niezapomniane dekoracje oraz dać drugie życie zniszczonym rzeczom.

Celem innowacji było usprawnianie manualne, praktyczne działanie, nabycie nowych umiejętności  praktyczno-technicznych. Przybliżono młodzieży problematykę szeroko pojętej ochrony środowiska, zajęcia miały na celu uwrażliwić uczniów na procesy zachodzące w naszym środowisku naturalnym spowodowane działalnością człowieka.

Młodzi poznali sztukę upcyklingu a także rozwijali umiejętności twórcze oraz uzdolnienia plastyczne poprzez różnorodne działania artystyczne.

Uczniowie, pod opieką autora innowacji Moniką Zmorzyńska oraz wychowawców SPdP stworzyli m.in. „butelkowe piórniki”, „recyklingowe karmniki dla ptaków”, „wiosenne płaskorzeźby z nakrętek”, czy ozdobne osłonki na doniczki.

Podsumowaniem innowacji, oprócz mini wykładu na temat ochrony środowiska i dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach innowacji, było stworzenie „upcyklingowych zwierząt”!

Rozwijamy talenty kulinarne

Gotowanie to wielka przyjemność. Angażuje intelekt (ćwiczy i relaksuje mózg), zapewnia ruch – przede wszystkim dłoni i palców, stymuluje zmysły.

Przebywając w kuchni dziecko odbiera bowiem wiele silnych bodźców: kształt, kolor, zapach, smak, dźwięk. Zajęcie kulinarne  pozwalają na skupienie uwagi, ulepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, porozumiewania się w grupie, dzięki czemu można powiększyć zasób gestów i słów u dziecka i daje wiele innych możliwości rozwoju. Dlatego też przeprowadzamy z naszymi uczniami szereg zajęć kulinarnych . Co ważne, pomysł realizacji takich zajęć wyszedł od uczniów, którzy sami zasygnalizowali potrzebę własnoręcznego przygotowywania różnych potraw.

Praca w kuchni niezmiennie daje im wiele radości i satysfakcji.

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku

w załączniku :

 • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku ze środków ZFŚS
 • Oświadczenie o osiąganych dochodach i sytuacji rodzinnej

Wypełnione dokumenty należy wrzucać do skrzynki znajdującej się przy bramie wjazdowej.

Termin składania wniosków- do 31 maja 2022 r.

UWAGA EMERYCI!!!

Do oświadczenia proszę dołączyć kopię rozliczenia rocznego PIT 40A / 11A za 2021r. ( z ZUS-u)

w celu przeliczenia odpisu na ZFŚS.

SOSW sprząta świat

DZIEŃ ZIEMI to największe ekologiczne święto, które obchodzimy 22 kwietnia.


W tym dniu przypominamy sobie i uświadamiamy innym ludziom, że świat, w którym żyjemy jest bardzo kruchy i podatny na działanie człowieka.


Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski” i wyruszyła do pobliskich parków, terenów zielonych i miejsc publicznych, aby posprzątać nieczystości i zadbać o estetyczny wygląd naszego miasta. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie poszerzyli swoją świadomość proekologiczną i zbudowali wspólną odpowiedzialność za środowisko naturalne, które nas otacza.

Ewa Kościuk 

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS

Szanowni Rodzice, Pracownicy i Uczniowie

w związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki oraz Ministrem Zdrowia wydał nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Proszę o zapoznanie się z nową wersją zasad.  

SOSW w Zgorzelcu zdobył certyfikat Szkolnego klubu ekologów!

Nasza szkoła w okresie od 15.09.2021r. do 25.02.2022r. uczestniczyła w konkursie „Szkolny klub ekologów”. 

Działania Szkolnego Klubu Ekologów realizowane były pod kierunkiem opiekuna Pani Moniki Zmorzyńską, we współpracy z wychowawcami klas SPdP oraz innymi nauczycielami, m.in. Magdaleną Głowacką, Iwoną Turziak, Pawłem Wojdakiem.

Cała społeczność szkolna była zaangażowana w realizację 9 zadań konkursowych. Uczniowie wspólnie z nauczycielami uczestniczyli w akcji sprzątania świata, uczestniczyli w wielu ciekawych lekcjach o tematyce proekologicznej, stworzyli prezentację multimedialną dotyczącą ochrony środowiska, segregacji odpadów i recyklingu, uczestniczyli w konkursach o tematyce ekologicznej, opracowali w formie plastyczno-technicznej plan szkoły z uwzględnieniem miejsc, w których znajdują się pojemniki do segregacji śmieci – miejsce zbiorki baterii, nakrętek i makulatury. Zajęcia wykorzystywały nowe, ciekawe i oryginalne zadania, różnorodne metody i techniki plastyczne.

Uczniowie uczestniczyli w rozmowie na temat ochrony przyrody i środowiska. Segregowali odpady i rozwinęli świadomość przyczyn i  skutków takiego postępowania. Podejmowane działania zintegrowały zespół wychowanków i uformowały u nich właściwe nawyki i postawy proekologiczne

Pierwszy Dzień Wiosny 🙂

W dniu o 21.03. 2022r w naszym Ośrodku Szkolno Wychowawczym świętowaliśmy z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

Uczniowie przywitali nową porę roku pięknymi pracami plastycznymi za które zostali nagrodzeni.  Na podwórku szkolnym odbyły się zajęcia muzyczno-ruchowe, zawody sportowe oraz zajęcia plastyczne. Uczniowie mieli okazję przejść przez ścieżkę sensoryczną, tańczyć z pomponami, brać udział w wyścigach konnych na kijach , pokonywać tor przeszkód, bawić się chustą animacyjną oraz malować farbami na folii.

Wszyscy uczestnicy odśpiewali też wspólnie piosenkę, która przywitała wiosnę.

Osoby organizujące imprezę: Maria Kulikowska, Ewa Kościuk, Małgorzata Matyjaszczuk, Anna Mikołajczyk, Joanna Szkolnicka, Katarzyna Stabryn

„Dzień zdrowego odżywiania”

      W dniu 28 lutego i 1 marca w naszej szkole w klasach 4 – 8 odbyły się zajęcia w ramach profilaktyki zdrowia pt. „Dzień zdrowego odżywiania”.

Z tej okazji odbyły się warsztaty na których uczniowie rozwiązywali zagadki i quizy, śpiewane były piosenki promujące zdrowe nawyki żywieniowe.

Uczniowie odkrywali tajniki przygotowania zdrowych posiłków oraz znaczenia wody i aktywności ruchowej w życiu każdego człowieka. Każda klasa przygotowała samodzielnie wykonaną pracę plastyczno – techniczną pt. Piramida zdrowego odżywiania. Prace zostały wywieszone na stołówce szkolnej.

Na koniec wszyscy próbowaliśmy kolorowe, świeżo wyciskane soki, które dostarczyły nam dużo witamin.

Piszą o nas 🙂

Z dumą informujemy, że na stronie RPO WD ukazał się artykuł o naszej szkole. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Dzień Kobiet

8 marca uroczyście  obchodziliśmy w naszej Szkole Dzień Kobiet. Panowie elegancko ubrani składali życzenia i wręczali upominki, w specjalnie udekorowanych na tą okazję klasach, swoim koleżankom. Wraz z Samorządem Uczniowskim  pamiętali także o wszystkich Paniach pracujących w Szkole. Przepięknie złożyli im życzenia i obdarowali wiosennymi kwiatami. Dzień 8 marca upłynął w wyjątkowej atmosferze, dostarczył wielu miłych chwil i uśmiechów.

Organizatorzy: Paweł Wojdak i Joanna Szkolnicka

„Laboratoria przyszłości”

Dzięki staraniom Dyrekcji i pracowników Ośrodka oraz Organu prowadzącego – Powiatu Zgorzeleckiego nasza placówka otrzymała

dofinansowanie w wysokości 30 000 zł w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”.

W ramach „Laboratoriów Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu mogła zakupić wyposażenie techniczne przydatne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności pracy zespołowej czy dobrej organizacji zadań.

„Laboratoria Przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. „Laboratoria Przyszłości” to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Zgodnie z założeniem programu do szkoły zostało zakupione tzw. wyposażenie podstawowe zawierające:

– drukarkę 3D z akcesoriami takimi jak laptop,
– mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
– sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
– stacje lutownicze (do mikrokontrolerów) oraz wyposażenie dodatkowe,

– aparat fotograficzny z akcesoriami,

– zestaw robotów edukacyjnych;

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE!!!

Drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy!!!


Jeśli ktoś z Państwa chciałby w jakikolwiek sposób wspierać edukacyjnie społeczność Ukrainy może wypełnić załączony poniżej formularz. Z góry dziękujemy za chęć niesienia pomocy!

https://form.govtech.gov.pl/ankieta/713146/szkoladlawas-zapisz-sie-do-edukacyjnej-pomocy-ukrainie.html

Dziękujemy 🙂

Wsparcie edukacyjne dla osób przybywających z Ukrainy – wypełnij formularz zgłoszeniowy!!!

Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny!

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniowy

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

Szanowni Państwo, 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.

Znajdą je Państwo na stronie internetowej

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy.

W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach.

Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

LIST DKO P. ROMANA KOWALCZYKA

List DKO p. R. Kowalczyka do Rodziców!!!

Ankieta

Szanowni rodzice i opiekunowie prawni uczniów klas I-V Szkoły Podstawowej!

Poniżej zamieszczamy link do anonimowej ankiety elektronicznej oceniającej zrealizowane działania promocyjne Programu dla szkół w roku szkolnym 2020/2021.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety – dla pierwszych 50 szkół, które potwierdzą wzięcie w niej udziału KOWR przygotował upominki.

https://www.programdlaszkol.org/aktualnosci/index/Program-dla-szkol-jak-oceniasz-jego-promocje/idn:21

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

    Nasi uczniowie  w  czerwcu i lipcu  tego roku zdawali egzaminy zawodowe  teoretyczne  i praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.  Nauka zawodu w szkole branżowej I-go stopnia trwała 3 lata. W tym czasie młodzież oprócz  nauki w szkole  uczestniczyła w licznych kursach zewnętrznych uzyskując dodatkowe kwalifikacje związane z różnymi profesjami.

    Część teoretyczna egzaminu w postaci testu  obserwowana przez zewnętrzną  komisję   odbyła się w naszym  Ośrodku.

    Część praktyczna

ŚLUSARZE

    Egzamin praktyczny przeprowadzony  został  6 lipca w  Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.

    Ślusarze wykazali się  wysokimi umiejętnościami  technicznymi   uzyskując wyniki od 84% do 97 % w części praktycznej oraz   50-60% w części teoretycznej.

 KUCHARZE

Egzamin praktyczny odbył się  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Wszyscy uczniowie zdali egzamin uzyskując wyniki  83-91% w części praktycznej oraz 55-60% w części teoretycznej.

HOTELARZE

Egzamin praktyczny odbył się w naszym Ośrodku.

Uczniowie uzyskali wyniki 96% w części praktycznej oraz 65-75% w części teoretycznej

 GRATULUJEMY WSZYSTKIM NASZYM ABSOLWENTOM !

   Uroczyste wręczenie  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbyło się w dniu 17.09.2021.

   Pani Dyrektor wręczając  dokumenty pogratulowała  uczniom zdanych egzaminów zawodowych i życzyła wszystkiego najlepszego na nowej drodze ich życia.  Podkreśliła  też jak ważne dla człowieka jest zdobycie zawodu i wykorzystanie nabytych umiejętności w przyszłej pracy zawodowej. Na zakończenie uczniowie, dyrekcja i nauczyciele zawodu uczestniczyli w miłym spotkaniu .

Informacje dla Absolwentów

Zakończono kolejny etap przebudowy budynku SOSW na potrzeby kształcenia zawodowego

W dniu dzisiejszym zakończono etap związany z robotami rozbiórkowymi i demontażowymi. Prace trwają zgodnie z harmonogramem. W przyszłym roku podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu otrzymają dostęp do nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych i pomieszczeń do terapii wspomagających ich kształcenie zawodowe.

Na zewnątrz budynku zakończono roboty dekarskie oraz rozpoczęto kolejny etap prac polegający na konserwacji ceglanej elewacji i kamiennych cokołów. Wykonano również izolację ścian piwnicznych oraz opaskę wokół budynku.

Wewnątrz wykonano nowe stropy oraz wymurowano nowe ściany. Obecnie trwają roboty tynkarskie i posadzkarskie. Wykonano również wewnętrzną instalację podtynkową, m.in. dla zasilania gniazd, oświetlenia oraz instalacji oddymiania.”

Projekt „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Źródło: Powiat Zgorzelecki

Informacja o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami

W zakładce „deklaracja dostępności” znajduje się opracowany na rok 2021 Plan działania na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacje o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy informacyjno-komunikacyjnej można zgłaszać do koordynatorów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu. Przekazane dane będą analizowane pod kątem dostosowania placówki.

Kontakty:
Koordynatorzy ds. dostępności:
Buczkowska Dorota, tel. 757752471, adres e-mail: biuro-admsosw@wp.pl
Cioch Henryka, tel. 757752471, adres e-mail: h.cioch@soswzgorzelec.eu

Podsumowanie projektu „Od teorii do praktyki”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu podsumowano dziś projekt „Od teorii do praktyki” realizowany przez Powiat Zgorzelecki od 2018 roku .

Był to również dzień oficjalnego przekazania nowej windy oraz otwarcia pracowni zawodowych w zgorzeleckim SOSW doposażonych w ramach realizowanego projektu. Uroczystego przecięcia wstęg dokonali Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wraz z Wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem, dyrekcja i podopieczni placówki oraz partnerzy projektu.

W realizowanym od dwóch lat projekcie uczestniczyły trzy szkoły prowadzone przez Powiat zgorzelecki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Zgorzelcu.

Celem projektu była poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz modernizacja oferty kształcenia we współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. następujące działania:

 1. Zorganizowano szkolenia i studia podyplomowe oraz staże zawodowe dla nauczycieli placówek objętych projektem
 2. Zorganizowano kursy zawodowe oraz wycieczki zawodoznawcze dla uczniów szkół objętych projektem;
 3. Zorganizowano staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów szkół objętych projektem
 4. Wypłacono stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołowi Szkół Zawodowych w Bogatyni
 5. Zakupiono sprzęt komputerowy, cyfrowy oraz multimedialny do pracowni zawodowych dla placówek objętych projektem;
 6. Przebudowano budynek dydaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu dla potrzeb budowy wewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych;
 7. Zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia zawodowego:
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu: Pracownia pojazdów samochodowych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia budowy i eksploatacji dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia rysunku technicznego dla zawodu kierowca mechanik, pracownia środków transportu drogowego dla zawodu kierowca mechanik, pracownia przewozu drogowego rzeczy dla zawodu kierowca mechanik
 • Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni: pracownia mechatroniczna dla zawodu technik mechatronik, pracownia rysunku technicznego, pracownia grafiki komputerowej, pracownia hotelarska – pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgorzelcu: pracownia gastronomiczna dla zawodu kucharz, pracownia zawodowa dla zawodu ślusarz, pracownia obsługi hotelowej

Całkowita wartość projektu to 4.644.281,88 zł. Dofinansowanie wyniosło 4.419.813,35 zł, w tym środki wspólnotowe 85%, budżet Państwa 10%, wkład własny Powiatu 5%.

Projekt pn.: „Od teorii do praktyki” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Źródło: Powiat Zgorzelecki

Projekt Powiatu Zgorzeleckiego z dofinansowaniem

29 września 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7: Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2.: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1.: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT – ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377/19).

Wśród projektów wybranych do dofinansowania, znalazł się projekt Powiatu Zgorzeleckiego pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”, nr projektu: RPDS.07.02.01-02-0006/20.

Cel: Lepsze warunki kształcenia zawodowego

Celem głównym projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia w edukacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie drogą do podniesienia jakości kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Zwiększenie jakości i efektów kształcenia poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy,
 • Zwiększenie komfortu przeprowadzania zajęć dydaktycznych poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Jakie pracowanie powstaną w SOSW w Zgorzelcu?

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenie w nim pracowni zawodowych, pracowni kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracowni do terapii wraz z ich wyposażeniem i zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym.

Projektowany budynek będzie miał zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez windę osobową umożliwiającą komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe, otwory drzwiowe o szer. 90 cm, w tym wejście zewnętrzne, sanitariaty i wyposażenie.

Projekt jest podzielony na następujące zadania: przygotowanie dokumentacji, przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zakup wyposażenia do pracowni zawodowych i terapii, działania promocyjne.

W przebudowanym budynku zostaną utworzone następujące pracownie zawodowe i terapii:

 1. Klaso-pracownia nr 1 – artystyczno – techniczna;
 2. Klaso-pracownia nr 2 – kulinarno – gastronomiczna,
 3. Klaso-pracownia nr 3 – gospodarczo – porządkowa;
 4. Klaso-pracownia nr 4 – komunikacyjno – społeczna
 5. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza
 6. Pracownia Biofeedback
 7. Pracownia cyfrowo – multimedialno – językowa
 8. Pracownia – pokój wyciszeń
 9. Pracownia biologiczno – geograficzna
 10. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii
 11. Pracownia chemiczno – fizyczna.

Okres realizacji projektu: 26.03.2020 – 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 5 810 658,11 PLN, wydatki kwalifikowalne: 5 608 887,23 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%: 4 767 554,14  PLN, wkład własny: 841 333,09 PLN.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na tymczasową stronę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej
w Zgorzelcu

Skip to content