Miesięczne Archiwum: luty 2023

Zakończeniu realizacji projektu pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Powiat Zgorzelecki informuje o zakończeniu realizacji projektu nr RPDS.07.02.01-02-0006/20 pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka...

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu

Projekt pn. „Edukacja-Szansa-Przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 A tak uczymy się, przełamujemy bariery i bawimy na zajęciach dodatkowych w ramach...

Skip to content