Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

    Nasi uczniowie  w  czerwcu i lipcu  tego roku zdawali egzaminy zawodowe  teoretyczne  i praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.  Nauka zawodu w szkole branżowej I-go stopnia trwała 3 lata. W tym czasie młodzież oprócz  nauki w szkole  uczestniczyła w licznych kursach zewnętrznych uzyskując dodatkowe kwalifikacje związane z różnymi profesjami.

    Część teoretyczna egzaminu w postaci testu  obserwowana przez zewnętrzną  komisję   odbyła się w naszym  Ośrodku.

    Część praktyczna

ŚLUSARZE

    Egzamin praktyczny przeprowadzony  został  6 lipca w  Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.

    Ślusarze wykazali się  wysokimi umiejętnościami  technicznymi   uzyskując wyniki od 84% do 97 % w części praktycznej oraz   50-60% w części teoretycznej.

 KUCHARZE

Egzamin praktyczny odbył się  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Wszyscy uczniowie zdali egzamin uzyskując wyniki  83-91% w części praktycznej oraz 55-60% w części teoretycznej.

HOTELARZE

Egzamin praktyczny odbył się w naszym Ośrodku.

Uczniowie uzyskali wyniki 96% w części praktycznej oraz 65-75% w części teoretycznej

 GRATULUJEMY WSZYSTKIM NASZYM ABSOLWENTOM !

   Uroczyste wręczenie  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbyło się w dniu 17.09.2021.

   Pani Dyrektor wręczając  dokumenty pogratulowała  uczniom zdanych egzaminów zawodowych i życzyła wszystkiego najlepszego na nowej drodze ich życia.  Podkreśliła  też jak ważne dla człowieka jest zdobycie zawodu i wykorzystanie nabytych umiejętności w przyszłej pracy zawodowej. Na zakończenie uczniowie, dyrekcja i nauczyciele zawodu uczestniczyli w miłym spotkaniu .

Informacje dla Absolwentów

Zakończono kolejny etap przebudowy budynku SOSW na potrzeby kształcenia zawodowego

W dniu dzisiejszym zakończono etap związany z robotami rozbiórkowymi i demontażowymi. Prace trwają zgodnie z harmonogramem. W przyszłym roku podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu otrzymają dostęp do nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych i pomieszczeń do terapii wspomagających ich kształcenie zawodowe.

Na zewnątrz budynku zakończono roboty dekarskie oraz rozpoczęto kolejny etap prac polegający na konserwacji ceglanej elewacji i kamiennych cokołów. Wykonano również izolację ścian piwnicznych oraz opaskę wokół budynku.

Wewnątrz wykonano nowe stropy oraz wymurowano nowe ściany. Obecnie trwają roboty tynkarskie i posadzkarskie. Wykonano również wewnętrzną instalację podtynkową, m.in. dla zasilania gniazd, oświetlenia oraz instalacji oddymiania.”

Projekt „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Źródło: Powiat Zgorzelecki

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Drodzy Państwo, list Dolnośląskiego Kuratora Oświaty p. Romana Kowalczyka

znajduje się z załączniku.

NAUCZYCIELE I EMERYCI!!!

Drodzy Nauczyciele i Emeryci!
W załączniku jest Oświadczenie o osiąganych dochodach i sytuacji rodzinnej.
Termin składania oświadczeń: do 30.05.2021 r.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,

Pana Romana Kowalczyka

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI I GŁOSOWANIA NA NASZĄ SZKOŁĘ 🙂

RAZEM MOŻEMY ZMIENIĆ… SZKOLNĄ STOŁÓWKĘ !!!

https://kolorowestolowki.amica.pl/

Informacja o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami

W zakładce “deklaracja dostępności” znajduje się opracowany na rok 2021 Plan działania na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacje o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy informacyjno-komunikacyjnej można zgłaszać do koordynatorów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu. Przekazane dane będą analizowane pod kątem dostosowania placówki.

Kontakty:
Koordynatorzy ds. dostępności:
Buczkowska Dorota, tel. 757752471, adres e-mail: biuro-admsosw@wp.pl
Cioch Henryka, tel. 757752471, adres e-mail: h.cioch@soswzgorzelec.eu

Podsumowanie projektu „Od teorii do praktyki”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu podsumowano dziś projekt „Od teorii do praktyki” realizowany przez Powiat Zgorzelecki od 2018 roku .

Był to również dzień oficjalnego przekazania nowej windy oraz otwarcia pracowni zawodowych w zgorzeleckim SOSW doposażonych w ramach realizowanego projektu. Uroczystego przecięcia wstęg dokonali Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wraz z Wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem, dyrekcja i podopieczni placówki oraz partnerzy projektu.

W realizowanym od dwóch lat projekcie uczestniczyły trzy szkoły prowadzone przez Powiat zgorzelecki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Zgorzelcu.

Celem projektu była poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz modernizacja oferty kształcenia we współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. następujące działania:

 1. Zorganizowano szkolenia i studia podyplomowe oraz staże zawodowe dla nauczycieli placówek objętych projektem
 2. Zorganizowano kursy zawodowe oraz wycieczki zawodoznawcze dla uczniów szkół objętych projektem;
 3. Zorganizowano staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów szkół objętych projektem
 4. Wypłacono stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołowi Szkół Zawodowych w Bogatyni
 5. Zakupiono sprzęt komputerowy, cyfrowy oraz multimedialny do pracowni zawodowych dla placówek objętych projektem;
 6. Przebudowano budynek dydaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu dla potrzeb budowy wewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych;
 7. Zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia zawodowego:
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu: Pracownia pojazdów samochodowych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia budowy i eksploatacji dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia rysunku technicznego dla zawodu kierowca mechanik, pracownia środków transportu drogowego dla zawodu kierowca mechanik, pracownia przewozu drogowego rzeczy dla zawodu kierowca mechanik
 • Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni: pracownia mechatroniczna dla zawodu technik mechatronik, pracownia rysunku technicznego, pracownia grafiki komputerowej, pracownia hotelarska – pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgorzelcu: pracownia gastronomiczna dla zawodu kucharz, pracownia zawodowa dla zawodu ślusarz, pracownia obsługi hotelowej

Całkowita wartość projektu to 4.644.281,88 zł. Dofinansowanie wyniosło 4.419.813,35 zł, w tym środki wspólnotowe 85%, budżet Państwa 10%, wkład własny Powiatu 5%.

Projekt pn.: „Od teorii do praktyki” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Źródło: Powiat Zgorzelecki

Informacja!!!

Spotkanie dotyczące Dolnośląskiej Akademii Samorządu 2020 z uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy zostali laureatami projektu Dolnośląskiej Akademii Samorządu 2020, opracowali własną inicjatywę Znajomość władz terytorialnych moją lokatą w realizacji samorządności i samodzielności.

W dniu 15.12.2020 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu młodzież wraz z wychowawcami przygotowała panel dyskusyjny,
w którym udział wzięli zaproszeni przedstawiciele poszczególnych władz Samorządu Terytorialnego:
Pan Artur Bieliński Starosta Zgorzelecki
Pan Rafał Gronicz Burmistrz Miasta Zgorzelec
Pana Piotra Machaja Wójta Gminy Zgorzelec reprezentowała Pani Barbara Mędrek – Rutowicz Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Urzędu Gminy w Zgorzelcu.
Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jakie sprawy załatwia się w Urzędzie Miasta, w Starostwie Powiatowym, oraz w Urzędzie Gminy a także, jak funkcjonują i działają wyżej wymienione instytucje.
Goście odpowiadali na wszystkie pytania zadawane przez uczniów. Uczniowie nie omieszkali zapytać jakie wynagrodzenie miesięczne pobiera Starosta i Burmistrz. Prelegenci odpowiedzieli twierdząco, że lubią swoją pracę mają wiele satysfakcji z jej wykonywania.
W ramach projektu został zorganizowany międzyszkolny konkurs plastyczny, na którym zostały przygotowane portrety poszczególnych przedstawicieli władz Samorządu Terytorialnego “Nasz Starosta, Burmistrz, Wójt”. Pięknie wykonane prace uczniowie wręczyli przybyłym gościom.
Po panelu dyskusyjnym przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego w klimacie Świąt Bożego Narodzenia spędziliśmy wspólnie czas.
Ogromne podziękowania kierujemy do rodziców, którzy zaangażowali się w przygotowanie poczęstunku oraz nauczycieli i uczniów, którzy brali udział w projekcie.
Małgorzata Łasek-Dowiat
Anna Buczek

Powstaną nowe pracownie dla uczniów SOSW w Zgorzelcu

Między innymi pracownia Biofeedback, pokój wyciszeń oraz pracownie kulinarno-gastronomiczne i multimedialno-językowe powstaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu. Przebudowa budynku SOSW na potrzeby kształcenia zawodowego dokona się w ramach projektu realizowanego przez Powiat Zgorzelecki, którego wartość to ponad 5,8 mln złotych.

Projekt Powiatu Zgorzeleckiego z dofinansowaniem

29 września 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7: Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2.: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1.: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT – ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377/19).

Wśród projektów wybranych do dofinansowania, znalazł się projekt Powiatu Zgorzeleckiego pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”, nr projektu: RPDS.07.02.01-02-0006/20.

Cel: Lepsze warunki kształcenia zawodowego

Celem głównym projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia w edukacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie drogą do podniesienia jakości kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Zwiększenie jakości i efektów kształcenia poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy,
 • Zwiększenie komfortu przeprowadzania zajęć dydaktycznych poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Jakie pracowanie powstaną w SOSW w Zgorzelcu?

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenie w nim pracowni zawodowych, pracowni kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracowni do terapii wraz z ich wyposażeniem i zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym.

Projektowany budynek będzie miał zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez windę osobową umożliwiającą komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe, otwory drzwiowe o szer. 90 cm, w tym wejście zewnętrzne, sanitariaty i wyposażenie.

Projekt jest podzielony na następujące zadania: przygotowanie dokumentacji, przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zakup wyposażenia do pracowni zawodowych i terapii, działania promocyjne.

W przebudowanym budynku zostaną utworzone następujące pracownie zawodowe i terapii:

 1. Klaso-pracownia nr 1 – artystyczno – techniczna;
 2. Klaso-pracownia nr 2 – kulinarno – gastronomiczna,
 3. Klaso-pracownia nr 3 – gospodarczo – porządkowa;
 4. Klaso-pracownia nr 4 – komunikacyjno – społeczna
 5. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza
 6. Pracownia Biofeedback
 7. Pracownia cyfrowo – multimedialno – językowa
 8. Pracownia – pokój wyciszeń
 9. Pracownia biologiczno – geograficzna
 10. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii
 11. Pracownia chemiczno – fizyczna.

Okres realizacji projektu: 26.03.2020 – 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 5 810 658,11 PLN, wydatki kwalifikowalne: 5 608 887,23 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%: 4 767 554,14  PLN, wkład własny: 841 333,09 PLN.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przypominamy, że do 15 grudnia można złożyć wniosek o dofinansowanie zdrowotne do Starosta Powiatowego w Zgorzelcu

________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na tymczasową stronę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej
w Zgorzelcu

Skip to content