Zakończyła się realizacja projektu  pn. „Edukacja-Szansa-Przyszłość”

Zakończyła się realizacja projektu  pn. „Edukacja-Szansa-Przyszłość” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Oś priorytetowa X – Edukacja

Działanie 10.2 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Poddziałanie 10.2.1 –  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Celem projektu było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt  realizowany był od 1 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 2023 roku.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono łącznie 936 godzin bezpłatnych, dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej:  

– 120 godzin zajęć dodatkowych z języka niemieckiego,

– 60 godzin zajęć muzycznych,

– 60 godzin zajęć z nordic walking,

– 192 godziny zajęć z nauki pływania,

– 144 godzin zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

– 90 godzin zajęć z komunikacji alternatywnej i wspomagającej,

– 150 godzin specjalistycznych zajęć z integracji sensorycznej,

– 120 godzin zajęć terapeutycznych z jogi, z elementami gongów;

Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie odbyli 4 wycieczki edukacyjne do Wrocławia oraz uczestniczyli w 20 warsztatach matematycznych.

W zajęciach projektowych wzięło udział  łącznie 50 uczniów.

Całkowita wartość projektu: 254 720,00 zł

Kwota dofinansowania: 215 204,00 zł.

Możesz również polubić…

Skip to content