Rusza przebudowa budynku SOSW w Zgorzelcu

Starosta zgorzelecki Artur Bieliński wraz z wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem przekazali plac budowy firmie BEST  – BUD, wybranej do wykonania przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego. Wartość projektu to ponad 5,8 mln zł.

Budynek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu zostanie przebudowany na potrzeby kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie. Utworzone zostaną
w nim pracownie zawodowe, pracownia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracownia do terapii wraz z wyposażeniem i zapleczem sanitarno-socjalno-gospodarczym.

Wszystkie pomieszczenia w budynku będą dostępne dla osób niepełnosprawnych dzięki windzie osobowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami.

W przebudowanym budynku zostaną utworzone następujące pracownie zawodowe i terapii zajęciowej:

 • Klaso-pracownia nr 1 – Artystyczno – techniczna;
 • Klaso-pracownia nr 2 – Kulinarno – gastronomiczna,
 • Klaso-pracownia nr 3 – Gospodarczo – porządkowa;
 • Klaso-pracownia nr 4 – Komunikacyjno – społeczna
 • Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza
 • Pracownia Biofeedback
 • Pracownia cyfrowo – multimedialno – językowa
 • Pracownia – pokój wyciszeń
 • Pracownia biologiczno – geograficzna
 • Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii
 • Pracownia chemiczno – fizyczna.

Okres realizacji projektu: 26.03.2020 – 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 5 810 658,11 PLN,

Wydatki kwalifikowalne: 5 608 887,23 PLN,

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%: 4 767 554,14  PLN,

Wkład własny: 841 333,09 PLN.

Projekt „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Możesz również polubić…

Skip to content