Rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Edukacja-Szansa-Przyszłość”

Od października rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia edukacyjne w ramach projektu pt. „Edukacja-Szansa-Przyszłość”. Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – nordic walking, zajęcia muzyczne, zajęcia specjalistyczne z komunikacji alternatywnej i wspomagającej, zajęcia terapeutyczne z...