Joga

Od listopada rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia edukacyjne w ramach projektu pt. „Edukacja-Szansa-Przyszłość” – joga. Projektem zostało objętych 50 uczniów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu. Wszystkie zajęcia...