Ogólnopolski program „Trzymaj formę”

Witamy nowy rok szkolny!!!

A z nim rozpoczynamy realizację

XVII edycji programu edukacyjnego „Trzymaj formę”

TRZYMAJ FORMĘ! To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu:

propagującym zdrowe odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Program „Trzymaj formę” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów

i kształtuje ich prozdrowotne nawyki.

Koordynatorem programu jest Anna Sobotka.

Realizatorami zagadnień programowych są nauczyciele i wychowawcy.

Ogólnopolski program edukacyjny „TRZYMAJ FORMĘ” realizowany jest pod patronatem

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zgorzelcu.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ” XVII edycja

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

im. Marii Grzegorzewskiej

w Zgorzelcu

w roku szkolnym 2023/2024

 1. Opis problemu:
 2. Słaba aktywność ruchowa w czasie wolnym,
 3. Nadmierne spożywanie słodkich produktów,
 4. Słaba świadomość poprawnych nawyków żywieniowych.
 • Cel programu:
 • Poszerzenie wiedzy uczniów i rodziców dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej.
 •  Zwiększenie zaangażowania i uczestnictwa rodziców w działaniach programu „Trzymaj Formę”;
 • Rozszerzenie działań edukacyjnych na środowisko domowe uczniów;
 • Cele szczegółowe:
 • Ograniczenie wysokokalorycznej żywności oraz cukrów prostych w codziennym jadłospisie,
 • Wzrost aktywności ruchowej w czasie wolnym,
 • Rozszerzenie działań edukacyjnych na środowisko domowe wychowanków,
 • Grupa docelowa: 170 uczniów i 3 wychowawców z grup wychowawczych w internacie

oraz 15 nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

 • wychowankowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • wychowankowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • Ramy czasowe: X 2023r. – V 2024r.
 • Koordynator programu: Anna Sobotka – wychowawca w internacie

Realizatorzy: wychowankowie z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, wychowawcy, nauczyciele, rodzice

 • Narzędzia do monitorowania i oceny:

·         Rozmowy z uczniami i nauczycielami w miarę potrzeb,

·         Świadectwa pracy uczniów: gazetki ścienne, scenariusze konkursów, występy uczniów, zdjęcia,

·         Przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z realizacji programu XVII edycji

 • Miernik sukcesu:

·         Podniesienie jakości pracy placówki,

·         Rozwijanie współpracy placówki z rodzicami,

·         Rozszerzenie działań edukacyjnych na środowisko wychowanków,

·         Poszerzenie wiedzy uczniów w temacie zdrowego odżywiania się,

·         Podniesienie sprawności fizycznej uczniów.

 1.  Formy i sposób prezentacji:

·         pokazy prac wychowanków,

·         konkursy,

·        gazetki tematyczne,

·        zajęcia kulinarne

·         zajęcia sportowe

·         zajęcia relaksacyjne (gongi)

 1.  Formy pracy:

·         indywidualna,

·         grupowa.

Lp.Strategia/ metody, etapy realizacji/ZadaniaMiejsce i terminOsoba odpowiedzialna/ RealizatorSposób oceny zadania lub efekt realizacji
IWdrażanie1.Wypełnienie deklaracji przystąpienia placówki do XVII edycji programu „Trzymaj formę”.   2. Poinformowanie Rady Pedagogicznej o realizacji programu „Trzymaj Formę”. Przedstawienie założeń programu.   3. Opracowanie harmonogramu działań programowych realizowanych w placówce   4. Poinformowanie rodziców o udziale placówki w ogólnopolskim programie „Trzymaj formę”     5. Poinformowanie wychowanków o przystąpieniu do programu „Trzymaj formę”  IX 2023r.         IX 2023r.             X 2023r.           X 2023r.           X 2023r.koordynator programu       koordynator programu           koordynator programu i realizatorzy       wychowawcy klas           koordynator programu i realizatorzy    Wypełnienie deklaracji na głównej stronie „Trzymaj formę”     Posiedzenie Rady Pedagogicznej o celach i zadaniach programu.         Umieszczenie harmonogramu na stronie internetowej placówki,       Zebrania z rodzicami, strona internetowa         Prelekcje na temat zdrowego stylu życia, strona internetowa  
IIEtapy realizacji1. Zajęcia sportowe rozwijające ogólna sprawność fizyczną wychowanków   2. Zajęcia relaksacyjne przy gongach tybetańskich     3. Zajęcia sportowe w formie współpracy z MOS „Korczak” w Zgorzelcu.     4. „Główne zasady zdrowego odżywiania – talerz zdrowia”     5.”Kolorowy świat owoców i warzyw” – Zdrowe odżywianie się”     6.”Gdy śniadanie sam wykonam, że jest zdrowe się przekonam”   7.”Zdrowe odżywianie”     8.”Śniadanie daje moc”     9. „Rozkodowujemy etykiety i jesteśmy świadomymi konsumentami”   10. „Pyszne i zdrowe owoce i warzywa kolorowe, poznajemy ich smaki – kosze zdrowia”   11.”Dzien płatków śniadaniowych – promowanie zdrowego odżywiania się”   12.”Zdrowie na talerzu” – konkurs plastyczny     13.”Mały Mistrz Kuchni III edycja” – zajęcia kulinarne podsumowujące program  Rok szkolny 2023/2024     Rok szkolny 2023/2024     Rok szkolny 2023/2024       X 2023r.         X 2023r.         XI 2023r.       XI 2023r.     XI 2023r.     XI 2023r.         II 2024r.         III 2024r.         IV 2024r.       V 2024r.        Marcin Sz.         Koordynator programu, Marzena B., Monika M-G.   Marcin Sz.           Ewa K.         Sybilla P. Monika W-Z.       Maria K. Klaudia N. Ewelina D-K.   Beata B.     Diana U.     Katarzyna F. Anna B.       Paweł W.         Sybilla P. Monika W-Z.       Koordynator programu, Beata B.   Koordynator programu, Magdalena P.    Zajęcia na Sali gimnastycznej oraz na świeżym powietrzu     Zajęcia na Sali gimnastycznej       Zajęcia na teranie SOSW oraz MOS         Spożycie zdrowego śniadania       Zajęcia z uczniami w ORW         Zajęcia na stołówce szkolnej z uczniami klas 1-3.     Zajęcia kulinarne z uczniami SPDP   Zajęcia kulinarne z uczniami klasy 2UM-3U   Zajęcia edukacyjne z uczniami klas SPDP       Zajęcia edukacyjne na świetlicy szkolnej       Zajęcia z uczniami w ORW         Wywieszenie i nagrodzenie prac plastycznych     Zajęcia kulinarne w grupach wychowawczych podsumowujące program Trzymaj Formę XVII  
IIIMonitoring1.Obserwcja wszystkich zajęć dotyczących programu „Trzymaj formę”   2.Kontrola zajęć i konspektów dotyczących wszystkich zajęć do programu „Trzymaj formę”  2023/2024r.         2023/2024r.Dyrektor i koordynator programu     Dyrektor i koordynator programuObserwacja realizowanych zajęć na terenie placówki       Wgląd w konspekt do realizowanych zajęć oraz wydruk zdjęć  
IVEwaluacja i sprawozdawczość1.Opracowanie sprawozdanie z realizacji programu „Trzymaj formę” XVII edycja.   2.Przesłanie sprawozdania na platformie sprawozdawczej programu „Trzymaj formę”  VI 2024r.         VI 2024r.Koordynator programu       Koordynator programuEwaluacja działań programowych realizowanych w placówce.     Wyciągnięcie wniosków z realizacji programu „Trzymaj formę”

                                                                                                                                                    Koordynator programu

                                                                                                                            Anna Sobotka

Możesz również polubić…

Skip to content